Weinig MRSA op biologische varkensbedrijven


Antibioticaresistente bacterie weinig aangetroffen bij dieren en hun verzorgers

DRIEBERGEN, 20120521 -- Uit recent onderzoek blijkt dat de MRSA-bacterie, een bacterie die resistent is tegen antibiotica, veel minder voorkomt op biologische varkensbedrijven dan op gangbare varkensbedrijven. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hebben, samen met het Centraal Veterinair Instituut en het LEI, monsters genomen bij varkens en hun verzorgers en in de stal. Het doel van het onderzoek was om de aanwezigheid van de MRSA-bacterie in de biologische varkenshouderij in kaart te brengen en om eventuele risicofactoren verder te kunnen beperken.

Lage besmettingsgraad
Het onderzoek heeft bij de helft van de Nederlandse biologische varkenshouders plaatsgevonden. Uit monsters die bij varkens en in de stal genomen zijn blijkt dat de MRSA-bacterie op 17% van de bedrijven aanwezig was. Van alle monsters die bij de varkens genomen zijn, bleek 3% besmet met MRSA. Doordat dit onderzoek dezelfde opzet had als onderzoek uit 2007-2008 onder gangbaar werkende varkenshouderijen, zijn de resultaten goed vergelijkbaar. Uit het toenmalige onderzoek bleek de MRSA-bacterie op 71% van de gangbare bedrijven aanwezig te zijn. Verder bleek 38% van alle monsters genomen bij varkens op gangbare bedrijven, besmet te zijn.

Antibioticagebruik risicofactor
Het gebruik van antibiotica wordt gezien als een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van antibioticaresistente bacteriën zoals MRSA. Het gemiddelde antibioticagebruik lag op de biologische bedrijven ruim 70% lager dan dat in de gangbare varkenshouderij, maar de verschillen per bedrijf waren groot. “Het blijft noodzakelijk om zeer zorgvuldig af te wegen of antibiotica moet worden ingezet, juist om verdere antibioticaresistentie te vermijden”, vertelt Lucy van de Vijver, onderzoeker Voedingskwaliteit en Gezondheid bij het Louis Bolk Instituut. “Gelukkig onderkent de hele varkenssector dit belang en kijkt men breed naar mogelijkheden om  tot verdere vermindering van antibioticagebruik te komen.”

Het rapport Antibioticaresistentie in de biologische varkenshouderij is te downloaden op de site van het Louis Bolk Instituut. 

Over het Louis Bolk Instituut
Het Louis Bolk Instituut is een internationale, onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie die dankzij participatief onderzoek en advies oplossingen biedt voor knelpunten in de biologische en duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. Bij het Louis Bolk Instituut zijn ongeveer 65 werknemers actief vanuit hoofdkantoor Driebergen, Accra (Ghana) en Kampala (Oeganda). Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van EL&I, provincies, waterschappen en het bedrijfsleven.


Deel: ' Weinig MRSA op biologische varkensbedrijven '
Lees ook