LISV

Weinig werkgevers eigen risicodrager WAO

Weinig werkgevers eigen risicodrager WAO

Het aantal werkgevers dat vanaf 1 juli a.s. het eigen risico voor hun werknemers die arbeidsongeschikt worden zelf willen dragen is klein. Volgens een voorlopige telling van het Lisv zijn er bij de uitvoeringsinstellingen 149 aanvragen binnengekomen om het WAO-risico voor eigen rekening te nemen. Daarbij gaat het om 60 grote en 89 kleine werkgevers.

Bedrijven met een loonsom tot vijftien maal de gemiddelde loonsom per werknemer in Nederland (totaal f 688.500,-) worden gerekend tot de kleine werknemers.

Begin januari 1999 waren er 2148 eigen risicodragers voor de WAO, 1612 kleine en 536 grote werkgevers. De grootste toename van het aantal eigen risicodragers vond plaats per 1 januari 1999. Toen nam hun aantal toe met 2112, waarvan ca. 1500 uit de grafische sector. Daar werd vorig jaar besloten tot een collectieve
arbeidsongeschiktheidsregeling.

Eind 1998 stonden 364.522 werkgevers geregistreerd voor de WAO, waarvan 325.355 kleine en 39.167 grote.

Het eigen risico dragen kan twee keer per jaar ingaan, per 1 januari en per 1 juli. Om per 1 juli a.s. eigen risicodrager voor de WAO te kunnen worden moest dit vóór 1 april zijn aangevraagd. De aanvrage op zich betekent niet dat het publieke systeem daadwerkelijk wordt verlaten, daarvoor moet de aanvrager ook nog een garantie van een verzekeringsmaatschappij of bank indienen waaruit blijkt dat de betaling van de uitkeringen is gegarandeerd. Bij vorige gelegenheden werden in totaal 2949 aanvragen ingediend, waarvan er 2148 werden gerealiseerd.

......

Deel: ' Weinig werkgevers eigen risicodrager WAO '
Lees ook