Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Ministerie van Buitenlandse zaken
Persbericht

Datum: 24 juni 2002
Welke toekomst heeft Europa?
Kan de Europese Raad zo verder met besluiten nemen? Wat beslist Brussel en wat moeten de lidstaten zelf uitmaken? Moet er een Europees sociaal beleid komen? En moet het landbouwbeleid opnieuw een nationale aangelegenheid worden?
Morgen (25 juni) vindt in Felix Meritis (zuilenzaal), Amsterdam (20.00 - 22.30 uur) een publieksdebat over deze en meer vragen plaats. Bedoeling is de Nederlandse leden van de Europese Conventie te voeden met ideeën. De Conventie, een soort Europese inspraakronde, zal over een jaar met antwoorden op dit soort vragen komen.
Het publieksdebat wordt verdeeld in twee blokken:


1. 'Slechts één markt en één munt?' waarin o.a. aanbod komt: milieu, sociaal Europa, Europese belastingen, cultuur en solidariteit.


2. 'Fort Europa? Waarin o.a. gedebatteerd wordt over asiel en migratie, defensie, ontwikkelingssamenwerking en de relatie met de Verenigde Staten.

Paul Scheffer (publicist) geeft met Hans van Mierlo (Nederlandse regeringsvertegenwoordiger in de Conventie) het startschot voor discussie waarna Pim van Galen (presentator Den Haag Vandaag) het publieksdebat zal leiden. Andere deelnemers zijn onder andere Syp Wynia (Elsevier), Max van den Berg (fractievoorzitter PvdA Europees Parlement), Kees Vendrik (lid Tweede Kamer voor Groenlinks), Renze Weide (voorzitter JOVD), evenals de Nederlandse parlementsleden die in de conventie zitting hebben (Timmermans, Van Baalen, Van Eekelen en Van der Linden).
Het Nederlands debat over de toekomst van Europa is een gezamenlijk initiatief van:
Europese Beweging Nederland, Forum voor Democratische Ontwikkeling, Instituut Clingendael, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Vereniging Democratisch Europa en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor meer informatie over het Nederlandse debat over de toekomst van Europa, de Europese Conventie, de EU en de uitbreiding van de Unie: www.europaportaal.nl

Deel: ' Welke toekomst heeft Europa? '
Lees ook