Gemeente Leiden

Artikel Stadskrant

Welkom voor nieuwe leden Leidse Milieu Raad

'Soms lijkt het alsof het milieu niet meer telt'

Publicatiedatum: 21 februari 2003

Woensdag 12 februari zijn acht nieuwe leden verwelkomd in de Leidse Milieu Raad (LMR). Zij zullen het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, adviseren. Voorzitter Stella ter Harmsel is verheugd over de brede deskundigheid van de nieuwe leden.

MILIEUDIENST - De leden van de LMR worden door het college benoemd voor de duur van de collegeperiode. Na het einde van de afgelopen collegeperiode stopten een aantal leden. Met het werven van opvolgers is even gewacht tot er meer duidelijkheid zou zijn over de instelling van een Regionale Milieuraad. Inmiddels is gebleken dat deze er niet op korte termijn zal komen, en is de LMR weer op volle sterkte gebracht: vijftien leden en een voorzitter. Stella ter Harmsel: 'Een tijdje hebben we ons werk met acht mensen gedaan. Dat ging net, maar we zijn erg blij met de nieuwe leden. Met z'n allen hebben we nu weer meer kennis in huis. De leden zijn afkomstig uit verschillende terreinen, van de politiek tot de economie. Ik heb er zeer goede verwachtingen van'.

De LMR adviseert over allerlei beleidsplannen en voornemens van de gemeente. Zij kijken of er in plannen rekening wordt gehouden met het milieu of dat deze op dit gebied nog voor verbetering vatbaar zijn. Stella ter Harmsel geeft een voorbeeld: 'De gemeente wil bezuinigen door onkruid chemisch te bestrijden. Wij adviseren om toch naar alternatieven te kijken en brengen dit nog eens onder de aandacht. En bij de bouw van bijvoorbeeld het bedrijvenpark op de Oostvlietpolder kijken wij of het niet nog energiezuiniger kan'.

Leidse Milieu Raad

De acht nieuwe leden die zich bij de raad voegen zijn: Willem Kakebeeke, onder meer voormalig hoofd internationale milieuzaken bij VROM, Hans Lefevre, milieujurist, Brenda Vrieling, milieukundige, Hedda Sasburg, econoom met eigen milieu-adviesbureau, Floris Wouterlood, anatoom, Jolanda Rijnkels, toxicologe, Hans Boonman, beleidsmedewerker milieu bij een kleine gemeente en Reinier Schuring, consultant.

Zij zijn gekozen uit veertien aanmeldingen, een luxe positie voor Stella ter Harmsel en de andere zittende leden. 'Het milieu krijgt in de politiek op het moment niet zoveel aandacht, kijk maar naar bijvoorbeeld de afgelopen verkiezingsstrijd' zegt Stella ter Harmsel. 'Het lijkt soms wel alsof het milieu niet meer telt. Maar uit de hoeveelheid aanmeldingen voor de milieuraad blijkt dan toch weer het tegendeel. Ik hoop dat in ieder geval de gemeente Leiden het milieu volop op de agenda blijft zetten'.

Deze pagina is gewijzigd op 21-02-2003

Deel: ' Welkom voor nieuwe leden Leidse Milieu Raad '
Lees ook