expostbus51


WELNA EN DENALI

Welna en Denali gaan mogelijk fuseren

Dit is een gezamenlijk persbericht van Denali Incorporated en Welna N.V.

Welna en Denali onderzoeken mogelijkheid van een fusie

Denali Incorporated en Welna N.V. delen mee dat de verwachting is gewettigd dat overeenstemming kan worden bereikt over een fusie. De combinatie creëert .s werelds grootste engineered fiberglass-reinforced plastics (FRP) onderneming gericht op het leveren van corrosie bestendige producten en services aan de procesindustrie, waaronder de chemische procesindustrie, pulp en papier, micro-electronica, energiecentrales en anderen. De combinatie heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer US$ 250 mln met productie en verkoop faciliteiten in Amerika, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Polen, Venezuela en Thailand.

De fusiecommissie van de SER en de betrokken vakbonden zijn heden van de plannen op de hoogte gesteld. De ondernemingsraad van Welna is heden om advies gevraagd.

Het voornemen is de fusie . na verkregen goedkeuring van de verschillende instanties en de gebruikelijke due diligence procedures . te realiseren op basis van de volgende uitgangspunten:

Denali brengt een door beide besturen gesteund openbaar bod uit op alle uitstaande aandelen Welna.

Iedere houder van gewone aandelen Welna ontvangt per aandeel EUR 37 in contanten, waar het dividend over 1998 niet is inbegrepen.

Bij aanbieding van alle uitstaande aandelen Welna is met de transactie ongeveer EUR 38 mln gemoeid.

Na totstandkoming van de fusie zal het management van de nieuwe onderneming bestaan uit de huidige directies van de beide ondernemingen.

Welna zal onder haar eigen naam en onafhankelijk blijven opereren als onderdeel van de nieuwe groep.

De fusie brengt voor de werknemers van Welna geen veranderingen met zich mee.

De voorwaarden van het bod zullen worden bekendgemaakt in een biedingsbericht dat naar verwachting binnen enkele weken wordt gepubliceerd.

Henk Kroes, CEO van Welna, merkt het volgende op: .De nieuwe combinatie zal vele kansen creëren voor alle betrokkenen. Qua cultuur en omvang passen de beide ondernemingen zeer goed bij elkaar en kan er in de toekomst meer waarde gecreëerd worden..

Hij benadrukt daarbij .dat in de nieuwe groep Welna met name haar sterke positie op de Europese markt als mede haar goede toegang tot de Noord Afrikaanse en Midden Oosten markten zal inbrengen. .De fusie betekent een nieuwe uitdaging voor Welna en haar medewerkers.

.De combinatie van Denali en Welna betekent een sterke bundeling van ontwikkeling en productiecapaciteit.zegt Ed de Boer, president en CEO van Denali. .De verscheidenheid van producten, markten en technologieën, maakt dat de nieuwe groep een completer en efficiëntere oplossing aan haar klanten kan bieden, -ongeacht of ze zich in Noord-Amerika, Europa, Azië of Latijns Amerika bevinden.. .Door de synergie tussen producten en markten, cross-selling mogelijkheden en de strategie gericht op een constante groei, zullen de komende jaren voor onze klanten, leveranciers, aandeelhouders en medewerkers interessante jaren worden..

Overweging

De markt waarin beide ondernemingen actief zijn, kent een trend van toenemende globalisering. Technologische ontwikkeling van producten wordt daarbij steeds belangrijker. Denali en Welna, die beide op hun eigen markten een vergelijkbare positie innemen, denken dat een samengaan van de beide ondernemingen tot een sterke uitwisseling van technologie zal leiden. Qua producten en markten zijn de beide bedrijven duidelijk complementair.

Deze overwegingen hebben de besturen van de beide ondernemingen tot de overtuiging gebracht dat door samengaan op basis van gelijkwaardigheid een optimale, strategische combinatie ontstaat met een duidelijke en offensieve groeistrategie. Dit is in het belang van beide ondernemingen en haar medewerkers.

Profiel ondernemingen

Welna N.V.
Welna is de houdstermaatschappij van twee divisies; Welna Kunststoffen B.V. en Welna Handel B.V., welke hun activiteiten grotendeels uitvoeren in Europa. Bij de onderneming zijn momenteel in totaal 750 mensen werkzaam, waarvan 275 in Nederland.

Welna Kunststoffen ontwerpt en construeert hoogwaardige, met glasvezelversterkte kunststof producten voor corrosie bestendige toepassingen, zoals opslag- en transporttanks, procesvaten en leidingsystemen. Welna is hiermee de grootste producent in Nederland en toonaangevend in Europa.

Welna Handel richt zich op de handel in hoogwaardige technische producten, waarbij de specifieke advisering de toegevoegde waarde vormt. De activiteiten betreffen een drietal hoofdgebieden; technische componenten voor de energie, milieu- en chemie sector alsmede de papierindustrie, elektronische en elektrische componenten voor o.a. de machine industrie en tenslotte de keramische producten voor technische toepassingen.

Denali Incorporated
Denali levert producten en diensten voor de afhandeling van kritische stoffen zoals vloeistoffen en gassen, die economisch waardevol zijn of potentieel schadelijk voor het milieu. De onderneming is een producent van engineered fiberglass samengestelde producten voor corrosie bestendige applicaties als mede stalen bovengrondse opslagtanks. Het hoofdkantoor van Denali is gevestigd in Houston, Texas. Verder heeft de onderneming vestigingen verspreid over heel Amerika.

ABN AMRO treedt op als financieel adviseur van Welna.

Oldenzaal, 18 maart 1999-03-18

Perscontacten:
Welna: Hans Siers, directie Welna N.V. . tel 0541-85 85 15 Denali: Mel Carter, Vice President of business development, tel.
01-713.627.0933

Deel: ' Welna en Denali gaan mogelijk fuseren '
Lees ook