Gemeente Voorschoten


Welstandscommissie

Op vrijdag 18 juni aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in kamer 133 van het

gemeentehuis. Het openbare gedeelte begint om 11.15 uur.

De agenda voor het openbare gedeelte is als volgt:

1. Vaststellen van de notulen uit de vergadering van 31 mei 1999.

2. BV 99268 Veurseweg 183, plaatsen dakopbouw

3. BV 99295 Meerkoeteiland 19, plaatsen dakkapellen

4. BV 99296 Meerkoeteiland 35, plaatsen dakkapellen

5. BV 99301 Meerkoeteiland 37, plaatsen dakkapellen

6. BV 99311 Rouwkooplaan 23 Pes, plaatsen studio met garage

Aan de openbare vergadering gaat een besloten gedeelte vooraf. Tijdens dit deel kunnen belanghebbenden mondeling toelichting geven op de te behandelen bouwplannen. Zij kunnen zich, uitsluitend na telefonische afspraak, hiervoor aanmelden. Voor inlichtingen of aanmeldingen kunt u tijdens kantooruren bellen met mevrouw M.S. Vink van de afdeling Bouw en Milieu, telefoon 5 600 728.

Deel: ' Welstandscommissie Voorschoten '
Lees ook