Gemeente Emmen


---

Persbericht: welzijnsbijeenkomsten in Emmen, 12 februari 2003

Welzijnsactiviteiten onder de loep
Welke welzijnsactiviteiten zijn er nodig in de gemeente Emmen?

De gemeente Emmen organiseert in februari en maart een vijftal bijeenkomsten over de toekomst van de welzijnsactiviteiten in deze gemeente. Het gaat daarbij om de totale welzijnsvraag, dus zowel om de activiteiten die nu door Stichting Zes en Stichting Alcides worden uitgevoerd als om de themas zorg (inclusief het lokale volksgezondheidsbeleid) en maatschappelijke opvang.

Aanleiding voor de discussie is het faillissement van stichting Opmaat afgelopen jaar. Stichting Alcides heeft toen het bestaande welzijnspakket overgenomen. Vanwege de tijdsdruk was het destijds niet mogelijk om de welzijnsvraag grondig onder de loep te nemen.

Het contract met stichting Alcides loopt op 7 september dit jaar af. De gemeente streeft naar een meerjarige contractrelatie met deze stichting. Voordat er een nieuw contract afgesloten wordt wil de gemeenteraad dat eerst, samen met betrokkenen, de totale welzijnsvraag wordt geactualiseerd.

Bijeenkomsten
Om die gedegen beslissing te kunnen nemen organiseert de gemeente een vijftal bijeenkomsten. Hiervoor zijn verschillende maatschappelijke organisaties uitgenodigd om mee te praten. Per gebied vindt er een bijeenkomst plaats. Daarnaast is er voor de betrokkenen bij de themas zorg (inclusief het lokale volksgezondheidsbeleid) en maatschappelijke opvang een aparte bijeenkomst.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen

Deel: ' Welzijnsbijeenkomsten in Emmen '
Lees ook