Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Welzijnsorganisaties pleiten voor verbetering van sociale infrastructuur

Oproep aan regering voor nieuw welzijnsbeleid

2 juli 2002

Vandaag ontvangen alle Eerste en Tweede Kamerleden een brief van de welzijnssector waarin de sector drie maatschappelijke speerpunten voor de komende vier jaar presenteert. Dat zijn: het vergroten van sociale veiligheid in wijken, buurten en dorpen, het versterken van een samenleving met diverse culturen en generaties en het inbedden van welzijn in combinaties van wonen en zorg. Deze Toekomstagenda Welzijn 2002-2006 is een initiatief van de Maatschappelijk Ondernemers Groep / MO Groep, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW, de Vereniging Directeuren Welzijnsorganisaties / Verdiwel en de Vereniging Steunfuncties Welzijn / VSW.

Steun van landelijke politiek
Gezien het nationale belang van de thema's veiligheid, diversiteit en zorg kan de welzijnssector de Toekomstagenda Welzijn 2002-2006 alleen optimaal realiseren met steun van de landelijke politiek. Daarom vragen de MO Groep, het NIZW, Verdiwel en de VSW in hun brief aan de kamerleden de volgende actiepunten op te nemen in het regeringsbeleid van de komende jaren:

- de instelling van een Adviescollege Deltaplan Welzijn, dat advies uitbrengt over de inrichting van de sociale infrastructuur, de professionalisering en de financiële randvoorwaarden;
- een Investeringsimpuls voor de Sociale Infrastructuur om vernieuwende coproducties van verschillende sectoren (wonen, zorg, veiligheid, onderwijs, werk, welzijn etc.) te financieren;
- een interdepartementaal en helder kader voor integraal jeugdbeleid en sociaal beleid.

Totstandkoming Toekomstagenda Welzijn 2002-2006 De MO Groep, het NIZW, Verdiwel en de VSW hebben afgelopen jaar in het project Welzijn Versterkt vele honderden mensen uit de welzijnssector tijdens regionale bijeenkomsten bij elkaar gebracht rond de vraag hoe de huidige sociale infra-struc-tuur verbeterd kan worden. Met de Toekomstagenda Welzijn 2002-2006 willen zij bereiken dat de overheid, welzijnsorganisaties en alle andere partners in sociaal beleid zich de komende vier jaar committeren aan de versterking van de sociale infrastructuur. De Toekomstagenda Welzijn 2002-2006 is in februari van dit jaar vastgesteld tijdens een landelijk congres met 850 vertegenwoordigers uit de welzijnssector.

Meer informatie over de Toekomstagenda Welzijn 2002-2006 is te vinden op https://www.welzijnversterkt.nl/cat11.

Laatste update: 2 juli 2002

Deel: ' Welzijnsorganisaties pleiten voor verbetering sociale infrastructuur '
Lees ook