Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing

Persbericht AnkerXStrijbos
Wat zijn uw wensen voor een speciale ALV in 2003? NVACP bestuur - 14-08-2001

Ter gelegenheid van het derde lustrum (de NVACP bestaat in 2003 15 jaar) willen we proberen de ALV een speciaal karakter te geven. Om te weten wat u graag wilt op deze ALV vragen wij u mee te doen met de enquête die op de openingspagina staat.

U kunt uw stem uitbrengen op een van de voorstellen van deze enquête of als u een andere suggestie heeft deze te mailen naar bestuur@nvacp.nl. Vergeet niet uw stem uit te brengen! Ter toelichting het volgende:

* Lotgenotencontact kan op vele manieren. U kunt de gehele middag zelf zoeken naar lotgenoten, of onder leiding van een van de contactpersonen van gedachten wisselen. Misschien is het een goed idee een soort van "zeepkist" neer te zetten op meerdere plaatsen en u zo de gelegenheid te geven uw vragen en opmerkingen met anderen te delen. Als dit is wat u het liefste heeft dan geeft u hier uw stem aan.

* Workshops zijn de afgelopen jaren vaker succesvol gebleken op de ALV. Als u zoiets weer wilt dan stemt u hiervoor.
* In het verleden hebben we vaker een forum gehad met medisch specialisten waar u uw vragen aan kon stellen in het bijzijn van alle deelnemers aan de dag. U kunt ook daar uw stem op uitbrengen.
* Ook mogelijk is een forum van andere dan medisch specialisten. U kunt denken aan een verzekeringsdeskundige, een bedrijfsarts of iemand met ervaring op het gebied van arbeidsreintegratie. Stem op deze categorie als uw voorkeur daar naar uit gaat.
* Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn, dat u in de gelegenheid wordt gesteld kort (10 tot 15 minuten maximaal) een gesprek te hebben met een (medisch) deskundige. Een soort van second opinion. U zou vragen kunnen stellen die er anders nooit van komen. Uiteraard is dat alleen mogelijk als we voldoende mensen bereid vinden hieraan mee te werken.

* Als u geheel iets anders in gedachten heeft dan horen wij dat graag.

Uiteraard kunnen wij geen enkele garantie geven dat we aan uw wensen tegemoet kunnen komen, maar het bestuur zal haar best doen om e.e.a. te realiseren. Uw reactie graag door middel van uw stem. Eventueel kunt u een toelichting geven bij het bestuur via een mailtje naar bestuur@nvacp.nl.
Zie ook het eerder gepububliceerde nieuwsbericht over de ALV van 2003.

© 2001 NVACP

Zoekwoorden:

Deel: ' Wensen voor speciale ALV NVACP in 2003 '
Lees ook