Persbericht van het ministerie van LNV, 10 september 1999

Wensing Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof. Dr. C.J.G. Wensing heeft vandaag de koninklijke onderscheiding 'Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw' ontvangen. De onderscheiding is hem bij zijn afscheid als directeur van het ID-DLO uitgereikt door staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

'De heer Wensing heeft met zeer veel deskundigheid en grote betrokkenheid de omslag bewerkstelligd naar een marktgericht en internationaal toonaangevend Instituut voor de Dierhouderij en Diergezondheid. Daarnaast is zijn inzet voor de gezondheid van de Nederlandse veestapel van buitengewoon belang gebleken voor de exportpositie van het Nederlandse vee en de producten hiervan', aldus Faber.

De heer Wensing was vanaf 1987 directeur van het ID-DLO, voortaan ID- Lelystad geheten. In 1992 werd de heer Wensing benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten :
https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Wensing Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw '
Lees ook