Nederlandse Rode Kruis en Het Oranje Kruis pleiten voor meer eerste hulp helpers


Tweede zaterdag in september is Wereld Eerste Hulp Dag

DEN HAAG, 20100910 -- Wereld Eerste Hulp Dag, jaarlijks de tweede zaterdag in september, is voor Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis aanleiding ervoor te pleiten dat meer mensen Eerste Hulp kunnen verlenen. Per jaar hebben gemiddeld 1,8 miljoen mensen in Nederland te maken met een ongeval. In veel van dit soort situaties zijn de Nederlandse burgers op zichzelf aangewezen, want in Nederland beschikt slechts n op de 30 personen (3,2%) over aantoonbare Eerste Hulp vaardigheid.

De beide organisaties stellen dat hier verandering in moet komen. Hoe sneller Eerste Hulp kan worden verleend door iemand in de omgeving, hoe beter dit is voor het slachtoffer en het herstel. Eerste Hulp is niet moeilijk, iedereen kan het leren. In het hele land worden Eerste Hulp cursussen aangeboden, zowel praktijk- als e-learningcursussen.

Over Het Oranje Kruis
De Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken "Het Oranje Kruis" werd in 1909 opgericht op initiatief van ZKH Prins Hendrik. Het ontbreken van kennis en cordinatie bij hulpverlening was hiervoor de reden. In de loop der jaren heeft Het Oranje Kruis zich ontwikkeld tot de autoriteit op het gebied van de eerstehulpverlening door leken in Nederland en certificeert deze eerstehulpverleners alsmede hun opleiders middels een onafhankelijk examen.
Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen; dat gebeurt door ruim 1200 EHBO-verenigingen en zo'n 250 opleidingsinstituten. Voor adressen zie de website www.ehbo.nl. Momenteel zijn er ongeveer 260.000 mensen in het bezit van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Dit diploma is twee jaar geldig.

Over het Nederlandse Rode Kruis
Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood en wereldwijd een van de grote spelers op het gebied van Eerste Hulpverlening en Eerste Hulp onderwijs. Door de inspanningen van het Rode Kruis worden wereldwijd jaarlijks tienduizenden levens gered. Om het belang van Eerste Hulp onder de aandacht te brengen, riep het Rode Kruis in 2000 de tweede zaterdag van september als Wereld Eerste Hulp Dag uit. Ieder jaar organiseren meer dan 100 Rode Kruis en Rode Halve Maan verenigingen wereldwijd activiteiten om mensen bewust te maken van het belang van Eerste Hulp. Want niet alleen de Eerste Hulpverleners van het Rode Kruis kunnen Eerste Hulp verlenen. Directe hulp door omstanders kan schade aan de gezondheid beperken of zelfs een verschil maken tussen leven en dood. Kijk voor meer informatie en cursussen op www.rodekruis.nl/. Alle Eerste Hulp cursussen van het Rode Kruis voldoen aan de richtlijnen van het European First Aid Manuel(EFAM).


Deel: ' Wereld Eerste Hulp Dag meer mensen moesten eerste hulp kunnen geven '
Lees ook