KNMI


Wereld Meteorologische Dag

(links) De 23e maart is internationaal uitgeroepen tot 'Wereld Meteorologische Dag'. De datum herinnert aan de oprichtingsdag van de 'Wereld Meteorologische Organisatie' (WMO), een overkoepelende meteorologische organisatie, waar 185 landen bij aangesloten zijn.

Zonder de WMO zou het weerbericht in zijn huidige vorm onmogelijk zijn. De weersverwachtingen zijn immers gebaseerd op meteorologische waarnemingen uit de hele wereld. Eén van de belangrijkste taken zijn het in stand houden van een mondiaal waarnemingsnetwerk. Dagelijks verwerken 3 mondiale, 185 nationale en 34 regionale meteorologische diensten vijftien miljoen gegevens. De WMO is van groot belang voor internationale samenwerking op meteorologisch gebied, de uitwisseling van meteorologische gegevens en producten en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van weer en klimaat.

De eerste internationale meteorologische organisatie werd in 1873 opgericht door Prof.dr. C.H.D. Buys Ballot (1817-1890), tevens oprichter van het KNMI. Op 23 maart 1950 werd deze organisatie omgedoopt in de WMO, een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, waarvan het hoofdkan-toor werd gevestigd in Genève. De laatste jaren is de WMO ook zeer aktief op het gebied van de klimaatproblematiek. Samen met het "United Nations Environmental Programme" (UNEP) stelde de WMO het "Intergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC) in, een gezaghebbend orgaan voor klimaatwetenschappen in relatie tot de politiek.

Het thema van de WMO-dag dit jaar is "50 jaar dienstverlening". De WMO grijpt zijn vijftigste verjaardag aan om zijn activiteiten in het zonnetje te zetten en een blik op de toekomst te richten. Het eind van de 20e eeuw markeerde een nieuw tijdperk voor seizoens- en klimaatverwachtingen. Zulke prognoses zijn vooral van belang voor werelddelen waar fenomenen als El Niño tot extreme weersomstandigheden leiden, zodat men zich kan voorbereiden . De WMO schat dat in 2010 door klimaatveranderingen wereldwijd ongeveer 700 miljoen mensen hongersnood zullen lijden.

Daarnaast is er toenemende zorg om de beschikbaarheid op lange termijn van zoet water. In 2025 heeft door vervuiling en klimaatveranderingen naar schatting tweederde van de wereldbevolking problemen met de watervoorziening. Zeker ook voor Nederland zijn de veranderingen in het klimaat en de mogelijke effecten daarvan op het waterbeheer van groot belang. Denk alleen maar aan de rampzalige gevolgen van de extreme regenval in 1993, 1995 en 1998. In het kader van het jubileum van de WMO besteedt het KNMI speciale aandacht aan het thema "Weer en water in de samenleving".


* Celebrating 50 years of Service (Speciale WMO-site)
* WMO Secretary-General's Message on World Meteorological Day "WMO-50 YEARS OF SERVICE"

* WMO Secretary-General's Message on WORLD DAY FOR WATER "WATER FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY"

Laatste wijziging: 21 maart 2000

Harry Geurts, PR & Voorlichting KNMI
Copyright © KNMI

Deel: ' Wereld Meteorologische Dag - 3041 '
Lees ook