WERELD NATUUR FONDS

42 DODE NEUSHOORNS IN NEPAL

42 DODE NEUSHOORNS IN NEPAL


- meer leefruimte nodig voor deze bedreigde soort -

In de afgelopen 15 maanden zijn in totaal 42 dode Indische neushoorns gevonden in Chitwan National Park in Nepal. Het Wereld Natuur Fonds is geschokt door deze mededeling van het Nepalese Departement van Nationale Parken en Wildbescherming. Een viertal neushoorns is slachtoffer geworden van moessonregens en overstromingen, negen neushoorns overleefden het gevecht met hun soortgenoten niet en 1 neushoorn is gedood door een tijger, zo wijzen eerste onderzoeken uit. Echter, een groot aantal neushoorns is het slachtoffer geworden van stroperij en vergiftiging. Dit maakt nog eens duidelijk dat bewaking en patrouilles onverminderd nodig zijn. Daarnaast lijkt de populatie Indische neushoorns in Chitwan inmiddels te groot voor dit gebied. Het Wereld Natuur Fonds pleit daarom voor uitbreiding van het aantal beschermde gebieden en het overbrengen van neushoorns naar deze nieuwe leefgebieden.

De populatie Indische neushoorns in Chitwan National Park, waar het Wereld Natuur Fonds al sinds 1967 actief is, is in ruim 25 jaar tijd gegroeid van ongeveer 80 neushoorns naar circa 600. Op een oppervlakte van bijna 1.000 km2 is daarmee het maximum waarschijnlijk bereikt. Met als gevolg dat de neushoorns zich ook buiten het leefgebied begeven, waar ze in aanvaring komen met de lokale bevolking. Het is daarom dat met steun van het Wereld Natuur Fonds inmiddels twee keer een zogenaamde translocatie (overplaatsing) heeft plaatsgevonden. Zo zijn in de afgelopen jaren 40 neushoorns van Chitwan overgebracht naar het meer westelijk gelegen Bardia National Park in Nepal. Daar heeft het aantal zich inmiddels uitgebreid tot 52.

Het Wereld Natuur Fonds probeert samen met de Nepalese overheid en lokale bevolking naast Chitwan en Bardia een netwerk van Nationale Parken te realiseren in het westelijke laagland savannegebied. Daarmee krijgt de Indische neushoorn een deel van zijn oorspronkelijke leefgebied weer terug. Door uitbreiding van het areaal beschermde gebieden kan opnieuw toekomst gloren voor deze neushoorn. Deze nieuwe beschermde gebieden moeten dan natuurlijk goed beheerd en bewaakt worden. Voor parkbeheer en toerusting van deze mensen is nog veel geld nodig. Dat geldt evenzeer voor de bescherming van de andere twee Aziatische neushoornsoorten: de Sumatraanse en Javaanse neushoorn. Het Wereld Natuur Fonds vraagt donateurs dit jaar iets extra te geven om zo de Aziatische neushoorn meer ruimte te kunnen geven in de volgende eeuw.

Voor meer informatie en aanvragen beeldmateriaal: Marie-Christine Lanser-Reusken, persvoorlichter tel. 030-6937374 of semafoon 06-57650435

27 dec 99 14:33

Deel: ' Wereld Natuur Fonds 42 dode neushoorns in Nepal '
Lees ook