WERELD NATUUR FONDS

Wereld Natuur Fonds vindt Japanse walvisjacht schandelijk

Maandag 20 mei gaat de 54ste bijeenkomst van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) van start in de Japanse havenstad Shimonoseki. Het Wereld Natuur Fonds roept gastland Japan op haar plannen om 50 bedreigde noordse vinvissen per jaar te gaan doden, te schrappen. Het aantal noordse vinvissen dat in de noordelijke Grote Oceaan leeft wordt momenteel geschat op 9000. De IWC heeft de jacht op deze soort in 1978 stopgezet. Sinds 1986 is een algeheel verbod op commerciële walvisvangst van kracht. Japan omzeilt dit verbod door misbruik te maken van het feit dat de IWC walvisjacht voor 'wetenschappelijk' onderzoek toelaat.

'Dit is een schandelijk voorstel', aldus dr. Susan Lieberman, hoofd van het soortenprogramma van het Wereld Natuur Fonds. 'De Japanse regering is van plan dit jaar alleen al honderden dwergvinvissen te doden voor hun dubieuze 'wetenschappelijke walvisvangst' programma, maar dit is de eerste keer dat ze onder deze noemer een bedreigde soort willen bejagen. We dringen er bij de Japanse regering op aan om tijdens deze bijeenkomst van de IWC aan te kondigen dat ze afzien van dit voornemen.'

Ondanks tientallen jaren van bescherming zijn 7 van de 13 grote walvissoorten nog steeds bedreigd. Commerciële walvisvangst vindt nog plaats én groeit. Sinds 1986, het jaar waarin de IWC het verbod op commerciële walvisvangst instelde, zijn bijna 23.000 walvissen van vijf verschillende walvissoorten gedood door commerciële walvisvaarders, hoofdzakelijk afkomstig uit Japan en Noorwegen. Beide landen hebben aangekondigd van plan te zijn dit jaar in walvisvlees te gaan handelen. Walvisvlees is niet alleen vaak zwaar vervuild, de handel in walvisvlees is internationaal verboden (onder CITES).

Om walvissen effectief te beschermen moet de IWC een permanent verbod op commerciële walvisvangst instellen, het aantal walvisreservaten in stand houden en uitbreiden en werken aan de bescherming van alle walvissoorten, ook die soorten die op dit moment (nog) niet bedreigd zijn. Het Wereld Natuur Fonds dringt er bij Japan op aan het wetenschappelijke comité van de IWC, dat al vraagtekens heeft geplaatst bij de walvisjacht door Japan, te respecteren én het misbruik van de mogelijkheid tot wetenschappelijke walvisjacht te stoppen. De organisatie hoopt dat Japan tijdens deze bijeenkomst van de IWC laat zien te kiezen voor samenwerking in plaats van confrontatie met andere regeringen, natuurbeschermingsorganisaties en wetenschappers.

'Met alle bedreigingen voor verschillende walvispopulaties, is het hoog tijd dat de IWC de 21ste eeuw instapt. Dit kan wel eens onze laatste kans zijn om de toekomst van deze prachtige dieren veilig te stellen' stelt dr. Lieberman.

---

Deel: ' Wereld Natuur Fonds vindt Japanse walvisjacht schandelijk '
Lees ook