Ingezonden persbericht

Meer begrip voor onvruchtbaarheid

Eerste Wereld Onvruchtbaarheids Maand wordt in 22 landen gehouden

WIJCHEN, 20020522 -- Meer begrip kweken voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, dat is het doel van de Wereld Onvruchtbaarheids Maand die in Nederland door patientenvereniging Freya wordt georganiseerd. De hele maand juni staan verschillende activiteiten op stapel, van politieke discussie en internet-chats met medici tot informatiedagen en de verkiezing van de meest patiëntvriendelijke IVF-kliniek.

4Eén van de hoogtepunten zal op 7 juni de
openbare dag over vruchtbaarheidsproblemen zijn die het weekblad Margriet organiseert in samenwerking met Freya en het farmaceutisch bedrijf Organon, met als thema 'Als kinderen krijgen niet vanzelf gaat'. Bekende deskundigen als hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Didi Braat en psychologe Sanderijn van der Doef zullen daar lezingen houden en in een panel vragen van bezoekers beantwoorden. Margriet-columniste en televisiepersoonlijkheid Anita Witzier presenteert de dag.

Wereld Onvruchtbaarheids Maand (kortweg WIM, World Infertility Month) wordt in juni in 22 landen gehouden. Veel Europese landen doen mee, maar ook bijvoorbeeld Argentinië, Australië, de Verenigde Staten, India, Mexico, Israël en Japan. Het is de eerste keer dat op deze manier wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor vruchtbaarheidsproblematiek. De organisatoren hopen daarmee vooroordelen over onvruchtbaarheid te ontzenuwen en het begrip te vergroten voor mensen die niet zomaar zwanger kunnen worden. Halverwege de maand, op 15 juni, staat World Infertility Day op het programma. Die dag staat in Nederland in het teken van een grote bijeenkomst die met name voor leden van Freya, maar ook voor overige geïnteresseerden, toegankelijk is. De dag heeft wel een besloten karakter, omdat er nog steeds veel onbegrip is over onvruchtbaarheid en de behandeling ervan en de mensen die het betreft graag de gelegenheid willen hebben ervaringen uit te wisselen zonder meeluisterende pers. Richtsje Stornebrink van patiëntenvereniging Freya: "Er wordt ontzettend veel en gemakkelijk over onvruchtbaarheid gepraat, maar tegelijkertijd is het nog steeds een groot taboe. Stellen die met verminderde vruchtbaarheid te maken krijgen, moeten vaak een drempel over om daar met mensen in hun omgeving over te praten. Er is namelijk veel onwetendheid over dit onderwerp. Mensen denken bijvoorbeeld dat een vruchtbaarheidsbehandeling altijd aanslaat en dat je dat 'even' doet, terwijl het in werkelijkheid heel ingrijpend en zwaar is, zonder gegarandeerd succes." Op de dag zal behalve een aantal lezingen, een politieke discussie en het vertonen van een film dan ook ruime gelegenheid zijn voor lotgenotencontact.
Ander belangrijke activiteit in Nederland zijn de chatsessies met deskundigen die via de website van Freya (www.freya.nl) worden gehouden over uiteenlopende aspecten van onvruchtbaarheid. Er zijn bijvoorbeeld chatsessies over adoptie, eiceldonatie, mislukte behandelingen, herhaalde miskramen, over ICSI (een speciale vorm van IVF) en kunstmatige inseminatie én over het besluit te stoppen met behandelingen en zonder kind verder te gaan. De chatsessies zijn toegankelijk voor alle betrokken belangstellenden.

Mensen met vruchtbaarheidsproblemen vinden elkaar al sinds 1985 bij patiëntenvereniging Freya, die in dat jaar werd opgericht als Nederlandse Vereniging voor Reageerbuis Bevruchting (NVRB). Doel was toen om IVF voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te maken en om voorlichting te geven over deze destijds revolutionaire behandeling. Al snel bleek dat de leden ook behoefte hadden aan het uitwisselen van ervaringen en klopten er ook mensen aan die niet met reageerbuisbevruchting bezig waren, maar wel op andere manieren met onvruchtbaarheid te maken kregen. De NVRB groeide dus niet alleen wat aantal leden betreft, maar ook inhoudelijk. In 1995, bij het tienjarig bestaan, was dat reden om de naam te veranderen in Freya, patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek. De groei zet overigens nog altijd door: de vereniging telt nu ongeveer 3600 leden en jaarlijks komen er drie- tot vierhonderd bij. Niet verwonderlijk, want steeds meer stellen krijgen te maken met verminderde vruchtbaarheid: tegenwoordig wordt één op de zes stellen ermee geconfronteerd. Belangrijkste pijlers van de vereniging zijn het geven van voorlichting, het (bij de politiek en in de medische wereld) behartigen van de belangen van de leden en het organiseren van lotgenotencontact.

Deel: ' Wereld Onvruchtbaarheids Maand meer begrip voor onvruchtbaarheid '
Lees ook