Gemeente Enkhuizen

Persbericht

Gemeente Enkhuizen
Afdeling Communicatie
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen
Telefoon 0228-360155
Fax 0228-360107
Enkhuizen, 20 mei 1999

WERELDMILIEUDAG IN ENKHUIZEN.

In verband met de Wereldmilieudag 1999 vinden op vrijdag 4 juni a.s. in Enkhuizen de nodige activiteiten voor de basisscholen plaats. De basisscholen in Enkhuizen, het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) en de gemeente Enkhuizen hebben voor de groepen 5/6 en 8 van alle basisscholen in Enkhuizen (ca. 600 leerlingen) twee projecten opgezet.
Het Glasproject voor de groep 5/6 vindt plaats op het parkeerterrein van Albert Heijn en in basisschool De Tweemaster. Het bezoek aan het Regionaal Scheidings Depot voor groep 8 wordt gehouden naar bedrijventerrein "Schepenwijk".
De de eigenlijke wereldmilieudag is zaterdag 5 juni 1999 maar dan zijn de scholen gesloten.
Algemeen.
De scholen behandelen in de periode voor 4 juni een lesbrief, zodat de leerlingen al behoorlijk voorbereid aan de gang kunnen. Op beide locaties worden onder leiding van medewerkers van het CAW opdrachten uitgewerkt.
Glasproject.
De groepen 5/6 behandelen het project "Glas gaat niet verloren". Op het parkeerterrein van Albert Heijn en in basisschool "De Tweemaster" geeft een medewerker van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland de kinderen uitleg over het gescheiden aanbieden van afval. Ook is te zien wat zoal met glas kan worden gedaan. Zo is er bijvoorbeeld een glasblazer aanwezig. Aan de basisscholen is gevraagd werkstukken te maken over het glasproject. Deze werkstukken worden in de maanden november en december van dit jaar tentoongesteld in het natuur- en milieu educatief centrum "de Witte Schuur". Elke school krijgt een paneel. Aan de school met het mooiste paneel wordt een leuke prijs uitgereikt. Project Regionaal Scheidings Depot.
De groepen 8 brengen een bezoek aan het Regionaal Scheidings Depot op het bedrijventerrein "Schepenwijk". Het doel is meer inzicht te verkrijgen over het gescheiden aanbieden van grof huishoudelijk afval, het verwerken en hergebruiken van materiaal.

Wethouder milieuzaken, de heer J. Knukkel, verricht om 8.30 uur bij De Tweemaster, Korte Westerstraat 7, de openingshandeling.


Nadere informatie.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. de Vries, hoofd van de afdeling Milieu van de gemeente Enkhuizen (tel. 0228-360234).

Deel: ' Wereldmilieudag in Enkhuizen '
Lees ook