Wereldouders vraagt om aandacht voor weeskinderen

Nog steeds veel armoede, ziekte en sterfte in Midden- en Zuid Amerika

ZEIST/HILVERSUM, 20050920 -- VN Millennium Doelen 2015 worden niet bereikt. WereldOuders, organisatie voor weeskinderen in Midden- en Zuid Amerika, vraagt komende zaterdag, tijdens de WereldOudersdag in Zeist, uitgebreid aandacht voor armoede in Midden- en Zuid Amerika, regio's waar blijkens de VN-top van vorige week de Millenniumdoelen om armoede te bestrijden niet gehaald gaan worden.


Father Rick, medisch directeur van Nuestros Pequeños Hermanos International (Mexico) zal tijdens WereldOudersdag uitgebreid ingaan op die armoedebestrijding en het millenniumdoel van de VN om de sterfte onder jonge moeders met driekwart terug te brengen. Ook dit doel zal niet worden bereikt evenmin als het stoppen en verminderen van AIDS.
Dat betekent, dat de noodzaak om verweesde kinderen op te vangen groot blijft.


WereldOuders steunt negen weeshuizen en is in 1991 opgericht als onderdeel van Nuestros Pequeños Hermanos. Deze internationale organisatie levert al sinds 1954 een bijdrage aan de opvang van weeskinderen en heeft kantoren in o.a. De Verenigde Staten, Canada en Europa. De weeshuizen staan in Mexico, Nicaragua, Haïti, Honduras, Guatemala, El Salvador, de Dominicaanse Republiek. Peru, Bolivia.

Tijdens WereldOudersdag op zaterdag 24 september in Zeist, wordt een nieuw toekomstfonds geïntroduceerd, om kinderen die de weeshuizen gaan verlaten een steuntje in de rug te geven. Het 'toekomstfonds' voor de kinderen is speciaal opgericht als afscheidscadeau voor de scheidend directeur en oprichter van WereldOuders, Hans Ouwehand. Zijn functie zal met ingang van 1 november worden overgenomen door mevrouw Annuska Heldring.

WereldOuders vraagt op deze dag ook aandacht voor twee 'nieuwe' weeshuizen. Sinds medio 2004 wordt er aan een weeshuis in de Dominicaanse Republiek gebouwd. Kieran Rigney, directeur van het weeshuis in de Dominicaanse Republiek, zal zaterdag als speciale gast vertellen over de voortgang van de bouw van zijn weeshuis.
In Bolivia is dit jaar ook begonnen met kinderen op te vangen, met als sponsorpartner het Nederlandse Centraal Beheer Achmea. Directeur van het weeshuis in Bolivia, German Mercado, zal ook in Zeist aanwezig zijn en nader op de situatie in zijn land in gaan.

WereldOuders heeft met ingang van 19 september het CBF keurmerk (het keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en ­ besteding).

Deel: ' Wereldouders vraagt om aandacht voor weeskinderen '
Lees ook