Rode Kruis Vlaanderen

Persbericht

Wereldrampenrapport 1999 Rode Kruis in teken van catastrofale weersomstandigheden
Arme landen in toenemende mate getroffen

Vandaag greep in het Auditorium van het Karel de Grote gebouw in Brussel de wereldlancering plaats van het Wereldrampenrapport 1999. Dit jaarlijks door het Rode Kruis gepubliceerde rapport is een uitgebreide analyse van de humanitaire trends. Het biedt een feitelijke analyse, begeleid door cijfermateriaal van de rampen in de wereld en de gevolgen ervan voor de miljoenen meest kwetsbaren in onze samenleving. Het Wereldrampenrapport is om die reden een essentiële informatiebron voor rampendeskundigen, donors, politici, academici, hulpverleners en journalisten. Het rapport werd voorgesteld door zijn samensteller Dr. Peter Walker. Ook Mevrouw Dr. Astrid Heiberg, Voorzitter van de Internationale Federatie van Rodekruis- en Rodehalvemaanverenigingen gaf toelichting bij het rapport. De lancering van het Wereldrampenrapport kon tevens rekenen op de steun van E.C.H.O. , het humanitair bureau van de Europese Unie.

Dit jaar onderzoekt het Wereldrampenrapport hoe de combinatie van wijzigingen in milieu en klimaat én menselijke kortzichtigheid tot ware catastrofes leidt. Spectaculaire rampen als aardbevingen en orkanen zorgen voor onmiddellijke media-aandacht en daardoor ook voor een snelle humanitaire reactie. Veel onrustwekkender is echter de chronische en toenemende kwetsbaarheid van arme landen door extreme, telkens weerkerende weerfenomenen. Zo was Mitch de meest verwoestende orkaan in 200 jaar. Mitch zorgde in Honduras en Nicaragua voor meer dan 10.000 doden. Een extreem koude winter sloeg hard toe in Rusland, waar 1/3 van de bevolking in armoede leeft en waar zowat 1 miljoen kinderen dakloos zijn. Drie miljoen mensen verliezen jaarlijks have en goed door overstromingen. Dit zijn slechts enkele feiten uit het Wereldrampenrapport.

Het Wereldrampenrapport steunt op de deskundigheid en de jarenlange ervaring van de Federatie van Rodekruis- en Rodehalvemaanverenigingen. Die Federatie is met 171 erkende nationale verenigingen de grootste humanitaire organisatie ter wereld. Er zijn meer dan 122 miljoen leden en vrijwilligers en meer dan 284.000 werknemers, die jaarlijks voor zo'n 233 miljoen hulpbehoevenden klaarstaan.

Brussel, 24 juni 1999

Voor meer informatie kan u terecht bij Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Snoeck, tel. kantoor: (02)645.45.01, gsm: (075)64.00.23, fax: (02)646.04.41, e-mail: press@redcross-fl.be of bij Axel Vande Veegaete, tel.kantoor: (02)349.55.55, gsm: (075/35.50.08)
Rode Kruis-Vlaanderen-Perszaken, Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel.

Deel: ' Wereldrampenrapport 1999 catastrofale weersomstandigheden '
Lees ook