Landbouwuniversiteit Wageningen


logo Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

23-07-99, nr. 99-47

Planten zijn geen stille lijders

Wereldtop moleculaire gewasbescherming en plantenveredeling begrijpt steeds meer van plantenlisten, -lusten en -lasten

Planten communiceren heel wat af en vaak is dat een kwestie van leven of dood. Want hoewel planten meestal een kwetsbare indruk maken en niet zoals mensen of dieren de benen kunnen nemen voor belagers, blijken ze zich absoluut niet zomaar uit het veld te laten slaan. Dankzij uitgekiende communicatienetwerken van cel tot cel, van blad tot blad, van plant tot plant en van plant tot micro-organismen of insecten kunnen ze zich verdedigen tegen ziekteverwekkers of bijvoorbeeld profiteren van groeibevorderende bacterien.

De laatste jaren zijn wetenschappers steeds meer te weten gekomen over de interacties tussen planten en micro-organismen en de mechanismen op moleculair en cellulair niveau die daarbij een rol spelen.. Van 25 tot en met 30 juli is de wereldtop op dit gebied bijeen in de RAI in Amsterdam voor het 9de International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions, dat getrokken wordt door fytopatholoog prof.dr. ir. Pierre de Wit (Landbouwuniversiteit Wageningen).

Planten zijn in ieder geval geen stille lijders. Zo bestaan er tenminste twee soorten verdedigingssystemen tegen virusinfecties. Bij het ene systeem slaat een soort surveillancesysteem alarm als er een infectie binnendringt. De plant reageert met een infectie-onderdrukkende activiteit. Mocht deze reactie falen of te laat komen, dan heeft de plant nog een verrassing in petto voor het virus: ze laat de geinfecteerde cellen afsterven en bezegelt daarmee ook het lot van het virus. Bij dit proces spelen diverse eiwitten een belangrijke rol.
Een ander afweersysteem speelt zich af op RNA-niveau en schijnt specifiek op een bepaald virus te kunnen reageren. Het kan zelfs een afweerreactie in gang zetten in cellen die zich niet vlakbij de geinfecteerde cel bevinden.

Na de openingsvoordracht van mw. prof.dr. Lous van Vloten-Doting (Directie Wetenschap en Kennisoverdracht Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), gaat de hoofdspreker prof.dr. Jeff Dangl (University of North Carolina) in op de behaalde resultaten van de afgelopen tijd.
Op moleculair en cellulair niveau wordt er steeds meer duidelijk omtrent de manier waarop ziekteverwekkers hun slag slaan en hoe planten daarop reageren. Dat is volgens Dangl vooral te danken aan ontwikkelingen in de genetica en door de isolatie en karakterisering van mutanten met een specifieke afweerreactie en door de karakterisering van de bijbehorende genen. Ondanks de talloze interessante onderzoeksresultaten zijn er volgens Dangl nog steeds veel prangende vragen. Bijvoorbeeld over de manier waarop ziekteverwekkers het afweersysteem van planten om de tuin proberen te leiden.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Meer informatie: Het complete programma van het congres is te vinden op internet (https://mpmi-amsterdam.mb.wau.nl) of aan te vragen bij Godelief Nieuwendijk afdeling voorlichting en pr, tel. 0317-482177

Behandeld door: afdeling Voorlichting en PR, Godelief Nieuwendijk tel. 0317-482177 (werk) of 0318-415877 (privé)

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL


Overzicht Persberichten


Aangemaakt augustus 1999 door Gert van Maanen. Opmerkingen en vragen mailen naar: www@www.wau.nl


Deel: ' Wereldtop moleculaire gewasbescherming bijeen '
Lees ook