Subject: Wereldwaterdag: slechts 10% v/d meetpunten vertoont nodig Priority: urgent
Sender: Piet@agalev.be

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 22 maart 1999.

Wereldwaterdag...
Slecht 10 % van de meetpunten vertoont nodige waterkwaliteit decreet integraal waterbeheer op de lange baan

************************************************************************ Vandaag trachten sommigen een hoera-sfeer te creëren rond het waterbeheer in Vlaanderen. Ten onrechte. De kwaliteit van onze waterlopen stabiliseert, gaat soms licht vooruit gaat, maar soms ook licht achteruit t.o.v. voorgaande jaren. Grosso modo halen we slechts in 1 op de 10 meetpunten de noodzakelijke chemische én biologische waterkwaliteit. Indrukwekkend als resultaat is dit niet, als we rekening houden met de miljarden aan belastingsgelden die door de Vlaamse regering via Aquafin de laatste jaren werden uitgegeven.

Nog pijnlijker is de situatie van het belangrijke decreet rond integraal waterbeheer. Al jaren vragen de milieu- en natuurbeweging naar een dergelijk decreet, dat moet zorgen voor een integratie van alle inspanningen rond water : zowel het kwantitatieve waterbeheer (tegengaan van overstromingen), de milieukwaliteit als de zorg voor de natuur op de oevers. Het ontwerp-decreet is andermaal verzopen in eindeloze discussies tussen kabinetten van de meerderheidspartijen. Morgen is het de laatste kans om op regeringsniveau overeenstemming te bereiken. Maar zelfs als dat lukt, is de volledige afhandeling van dit decreet deze legislatuur, zo goed als ondoenbaar. Door het lange getalm en getwijfel zitten we nu dus in exact hetzelfde schuitje als vier jaar geleden. Ook het voorgaande waterdecreet van Norbert De Batselier strandde op de valreep.

Voor Agalev is er voor minister Kelchtermans en de hele Vlaamse regering dus zeker geen reden om hoog van de toren te blazen. Met bovendien een slecht mestdecreet, waarmee we de nitraatnorm niet kunnen halen, en dat bovendien voorlopig niet zal uitgevoerd worden is elk spoortje van geloofwaardig waterbeleid definitief verdampt.

Johan MALCORPS,
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Tel. : 02/552 94 36
Jos GEYSELS,
Politiek SecretarisAgalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be


Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/


Deel: ' Wereldwaterdag 10 % van de meetpunten nodige waterkwaliteit '
Lees ook