Gemeente Zwijndrecht

Werk aan de weg/afsluitingen

Voor de komende week staan er werkzaamheden gepland op de volgende plaatsen:

Afsluiting Hoofdland gedeelte Swanendrift en de kruising Polre/Boshoek De afsluiting is van 17 juni tot en met 19 juli 2002 voor alle verkeer afgesloten.
De Nebo blijft bereikbaar via de Hoendersekade-Hoofdland.

Afsluiting Valkhof
In verband met het herstraten en renovatie van de plantenbakken is deze straat afgesloten voor alle verkeer.

Afsluiting Kreeftstraat
In verband met werkzaamheden is bovengenoemde straat, gedeelte tussen Pegasusstraat en Grote Beerstraat,
voorlopig afgesloten voor alle verkeer.

Fietspad op Veerplaat
Het fietspad wordt tot najaar 2002 onderbroken wegens bouwwerkzaamheden. Deze werkzaamheden houden
verband met het bouwen van een hotel bij restaurant/paviljoen De Veerplaat. Het Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde, beheerder van het gebied, zal de overlast voor recreanten tot een minimum proberen te beperken.

Gebied tussen Lindtsedijk, Nessedijk en Oude Maas zal in verband met werkzaamheden voor de HSL-Zuid tot 2004
niet bereikbaar zijn. Het parkeerterrein en de trimbaan zijn niet te gebruiken.

Van de hiervoor vermelde werkzaamheden c.q. afsluitingen kunt u enige overlast ondervinden. Het verkeer wordt ter
plaatse omgeleid. Uiteindelijk zullen de wegen weer in prima conditie zijn voor de komende jaren.

Deel: ' Werk aan de weg/afsluitingen in Zwijndrecht '
Lees ook