Gemeente Almere

Werk aan de weg in Almere Buiten

Maandag 27 januari starten werkzaamheden op de kruisingen Polderdreef/Torontoweg en Buitenhoutsedreef/Trekweg. Het gaat om de voorbereiding voor de aanleg van voorrangsrotondes op deze locaties. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Almere uitgevoerd.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van grond. Dat is nodig om in de toekomst verzakkingen te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden blijven beide kruisingen gewoon open. Wel zal het verkeer, met name in de ochtendspits, enige hinder ondervinden van noodzakelijke rijbaanversmallingen. Met betrekking tot de doorstroming op de kruising Buitenhoutsedreef/Trekweg wordt het verkeer van en naar de A6 geadviseerd om via de Spectrumdreef te rijden en gebruik te maken van afrit 7 (Almere Buiten).

De werkzaamheden op de kruising Polderdreef/Torontoweg duren een week; die op de kruising Buitenhoutsedreef/Trekweg twee weken. De data waarop de daadwerkelijke aanleg van beide rotondes start, wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Werk aan de weg in Almere Buiten '
Lees ook