Ingezonden persbericht


Persbericht 11 maart 2003

Werk aan de Winkel bij de Vrienden van Safari Beekse Bergen.

Stichting Vrienden Safari Beekse Bergen zet zich in om het safaripark te ondersteunen bij de uitvoering van haar doelstelling: bijdragen aan natuurbehoud. Naast informatieve bijeenkomsten, bijzondere safari-tochten en excursies voor de Vrienden, organiseert de Stichting ook educatieve activiteiten en fondsenwervingscampagnes voor de bezoekers in het safaripark. Daarbij maakt de Stichting gebruik van de inzet van vrijwilligers.

Voor de werkzaamheden in de Vrienden-Kiosk, midden in het safaripark in het Afrika dorp, zijn we nu op zoek naar extra man-/vrouwkracht. In de Vrienden-Kiosk ontvangen de bezoekers informatie omtrent de verschillende natuurbeschermingsprojecten, waar Safari Beekse Bergen een relatie mee onderhoudt. De Vrienden doen daarbij letterlijk een duit in het zakje door de nodige fondsen bijeen te brengen. Dat gebeurt tijdens de Pinkstermarkt in het park, maar vooral in de Vrienden-Kiosk waar allerlei bijzondere zaken verkocht worden. Kunst en curiosa uit de landen, waar de dierlijke bewoners van het parkhun oorsprong vinden. Speelgoed, ansichtkaarten en sieraden, waar de afbeelding van een dier duidelijk in is te herkennen.

Wie minstens 18 jaar oud is en over wat vrije tijd beschikt waarin hij/zij graag zou willen bijdragen aan natuurbehoud, kan een leuke werkplek vinden in de Vrienden-Kiosk. Wanneer je tenminste twee dagen of ochtenden of middagen per maand beschikbaar bent, zijn we zeer in jou geïnteresseerd! Je moet het uiteraard wel leuk vinden om met allerlei mensen - de bezoekers van het park - om te gaan en goed Nederlands spreken. De Stichting en het safaripark waarderen jouw vrijwillige inzet zeer en stellen daar ook iets tegenover. Naast een heel leuke werkplek ontvang je een vrijwilligersovereenkomst, waarin de gemaakte afspraken worden bevestigd en een personeelspas van Beekse Bergen. De Stichting verzorgt verder de werk- instructie alvorens je aan de slag kan en verstrekt je vervolgens een reiskosten-vergoeding.

Meer weten?
Kom vrijblijvend naar de informatiemiddag, die Stichting Vrienden Safari Beekse Bergen organiseert op zaterdag 22 maart a.s. om 13.00 uur in het safaripark. De bijeenkomst duurt tot ca. 15.30 uur. We willen wel graag even weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dus bel even van te voren: 013 - 5491 200. Dan zetten wij de koffie voor je klaar!

Voor meer informatie omtrent dit persbericht kunt u bellen: Annemieke van Iersel, coördinator Vrienden-Kiosk: 013 - 5343 668 of Hanny Verberkmoes, secretariaat Stichting Vrienden Safari Beekse Bergen, telefoon 013 - 5491 209

---- --

Deel: ' Werk aan de Winkel bij Vrienden van Safari Beekse Bergen '
Lees ook