Ministerie van Justitie

07.03.01

Werk- en verblijfsvergunning voor Leonardo

Vandaag heeft de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) aan Leonardo Vitor Santiago, de Braziliaanse voetballer in dienst van Feijenoord, bekend gemaakt dat zij een zogenoemde machtiging tot voorlopige verblijf (MVV) aan hem zal verstrekken. De Arbeidsvoorziening heeft eveneens een tewerkstellingsvergunning afgegeven.

De aanvraag voor een MVV is op 8 december van het vorige jaar, namens Leonardo, ingediend. Leonardo verblijft thans in Brazilië en kan de MVV afhalen bij de Nederlandse ambassade in Brazilië.

In deze zaak is een MVV toegekend wegens zeer specifieke omstandigheden. Bedoelde omstandigheden houden onder andere verband met een eerdere aanvraag die Leonardo, met een geldig Braziliaans paspoort, destijds op 13-jarige leeftijd, in 1996 heeft ingediend voor het volgen van een studie bij `de voetbalschool Feijenoord'. De behandeling van de aanvraag heeft zeer lang op zich laten wachten in verband met het ontbreken van een beleidskader ten aanzien van het fenomeen voetbalscholen.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 07-03-2001

Deel: ' Werk- en verblijfsvergunning voor Leonardo Vitor Santiago '
Lees ook