Gemeente Utrecht

Werkbezoek burgemeester Brouwer-Korf aan wijk OOST in teken van veiligheid

Burgemeester mr. A.H. Brouwer-Korf brengt op donderdag 13 maart een informeel werkbezoek aan de wijk Oost. Dit werkbezoek staat in het teken van (sociale) veiligheid.

De burgemeester begint haar bezoek op het Minplein, waar zij met onder andere buurtbewoners, de wijkagent en vertegenwoordigers van Welzijn Oost spreekt over de situatie in Abstede, waar sprake is van overlast van een groep jongeren. De burgemeester wordt hier ook geïnformeerd over de samenwerkingsovereenkomst Buurtaanpak Abstede, waarin afspraken zijn gemaakt over wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is en krijg verder informatie over het Recht van Initiatief van de activiteitengroep Abstede voor het verbeteren van de twee bestaande speelplaatsen.

Om 14.30 uur is de burgemeester bij het Lodewijk Napoleonplantsoen waar zij onder andere wordt geïnformeerd over de buurtaanpak in het project 'jong & oud doen mee'. Ze spreekt daar met vertegenwoordigers van de bewonersgroep.

Daarna gaat mevrouw Brouwer naar het Meerstroomcollege om te praten met leerlingen en een docent over de stand van zaken van het project Veilige School. Om 15.25 uur is er voor de pers gelegenheid om vragen te stellen.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Mechelien van Gaalen, bestuurscommunicatie, 030-286 14 09.
Indien u (delen van) dit bezoek wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden bij Jubbe van der Heide, bestuurscommunicatie, 030-286 11 32. '

Utrecht, 11 maart 2003.

Zoekwoorden:

Deel: ' Werkbezoek burgemeester Utrecht aan wijk OOST in teken veiligheid '
Lees ook