gemeente utrecht

werkbezoek 'deregulering en dienstverlening' van staatssecretaris bijleveld aan utrecht

op 6 april ontvangt burgemeester wolfsen staatssecretaris mevrouw bijleveld-schouten (binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) tijdens een werkbezoek in het kader van deregulering en verbetering van gemeentelijke dienstverlening. ook wethouder spit van sociale en economische zaken is aanwezig bij het werkbezoek van de staatssecretaris.

de pers is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de onthulling van een verkeersbord ter ere van deze samenwerking, als symbool voor de inzet van de gemeente voor vermindering van regeldruk en verbetering van dienstverlening. de onthulling vindt plaats om 12.40 uur in de grote trouwzaal van het stadhuis van utrecht.

daarnaast staan de staatsecretaris en de burgemeester stil bij de landelijke actiedag 'agressie en geweld tegen dienstverleners'. hierover ontvangt u een apart persbericht.

bijgevoegd vindt u het volledige programma van het werkbezoek.

het werkbezoek staat in het teken van de samenwerking die utrecht en het ministerie van bzk aangaan om de regeldruk voor burgers te verminderen en de dienstverlening te verbeteren. de gemeente zal een aantal 'pionierprojecten' starten. onder meer op het gebied van de uitvoering van de wmo, mediation en dienstverlening aan vrijwilligers. bovendien is burgemeester wolfsen op 2 april officieel benoemd tot regionaal voorzitter/ambassadeur van gemeentelijke aanpak regeldruk. dit programma is een initiatief van de ministeries van bzk, economische zaken en financiën.

rondleiding kredietbank
tijdens het werkbezoek krijgt de staatssecretaris een rondleiding door de utrechtse kredietbank en gaat zij in gesprek met medewerkers en klanten van de dienst maatschappelijke ontwikkeling. dit gesprek gaat over wat utrecht doet om het klanten zoals bijstandsgerechtigden makkelijker te maken, zonder rechtmatigheid uit het oog te verliezen. vertrouwen is hierbij een sleutelbegrip.

utrechtse aanpak en samenwerking met het rijk
aansluitend gaat burgemeester wolfsen dieper in op de utrechtse aanpak, de utrechtse resultaten en enkele speerpunten voor deregulering in 2009. vertrouwen, vereenvoudigen van procedures en goede dienstverlening staan hierin centraal. na zijn toelichting volgt een gesprek met betrokken ambtenaren en geïnteresseerden. staatssecretaris bijleveld zal toelichten wat het rijk doet aan vermindering van regels en verbetering van dienstverlening en hoe zij utrecht daarbij zal ondersteunen.

meer vertrouwen binnen de wmo
aansluitend aan het werkbezoek zal de staatssecretaris een regionale startbijeenkomst "Betere dienstverlening en meer vertrouwen binnen de Wmo" openen. In deze inspiratiesessie wisselen gemeenten praktijkvoorbeelden uit op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook Utrecht gaat enkele van deze goede voorbeelden invoeren.

Deel: ' Werkbezoek 'deregulering en dienstverlening' Bijleveld aan Utrecht '
Lees ook