Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Werkbezoek door Minister J. Gabriëls aan Izegemse Huisvestingsdienst in het kader van Experiment intergemeentelijke samenwerking woonbeleid
Brugge, 7/6/2002
Gemeenten in de regio Roeselare-Tielt werken aan de woonproblematiek

Plannen voor een intergemeentelijke huisvestingsdienst..

De woonproblemen in de regio Roeselare-Tielt situeren zich vooral op het vlak van slechte woningkwaliteit, verouderd woningenbestand en een tekort aan betaalbare huurwoningen. Dit alles veroorzaakt een verminderde toegankelijkheid tot de woningmarkt voor meer kwetsbare groepen.

In 2001 startte de provincie voorbereidende gesprekken met een aantal gemeenten uit de regio. Immers, signalen uit voorafgaand onderzoek wezen op een aantal struikelblokken, vooral bij kleine gemeenten, om op een geïntegreerde manier een lokaal woonbeleid te kunnen voeren (te kleine schaal, te weinig gespecialiseerde mankracht en middelen, ). Doel van de onderhandelingen is te komen tot een intergemeentelijke samenwerking op vlak van woonbeleid. Concreet gaat het om een uitbreiding van de bestaande werking van de Izegemse Huisvestingsdienst.
Vijf gemeenten namen in het voorjaar 2001 deel aan de besprekingen. Naast de stad Izegem zijn de buurgemeenten Ledegem, Meulebeke, Ingelmunster en Ardooie hierbij betrokken.

De uitbouw van deze cluster moet model staan voor een gelijkaardige aanpak in de overige gemeenten van de beide arrondissementen Roeselare en Tielt.

De provincie richtte zich ook tot het Vlaams Gewest met de vraag om mee te participeren in dit boeiend experiment. Dit vanuit de overtuiging dat we samen, lokale besturen, provincie en Vlaams Gewest méér kunnen dan elk apart. In samenspraak met de betrokken gemeenten werd Dhr. J. Gabriëls, Vlaams Minister voor Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting op 10 juni in Izegem uitgenodigd om met eigen ogen te zien welke plannen hier op uitvoering liggen te wachten. De uitvoering en opstart van deze intergemeentelijke huisvestingsdienst zal in verschillende fasen verlopen, aangepast aan de wensen, mogelijkheden en behoeften van de betrokken gemeenten.

Deel: ' Werkbezoek door Minister J. Gabriëls aan Izegemse '
Lees ook