Gemeente Leiden

13 september 1999

Joop Maat

071-5165051

Werkbezoek minister-president Kok en staatssecretaris Vliegenthart aan Leiden

Minister-president W. Kok zal, vergezeld door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw A.M. Vliegenthart, op woensdagmiddag 15 september a.s. een werkbezoek brengen aan de gemeente Leiden. Thema van het bezoek is 'de weg terug naar zelfstandigheid en werk'. Mensen kunnen door verschillende oorzaken problemen hebben in hun maatschappelijk functioneren en bij het vinden van werk. Leiden is een voorbeeld van een gemeente die, in samenwerking met diverse plaatselijke organisaties, een keten heeft opgebouwd waarlangs de weg naar zelfstandigheid en werk vaak weer succesvol kan worden teruggevonden. Dit beleid wordt op kabinetsniveau ondermeer ondersteund door verschillende maatregelen in het kader van het werkgelegenheidsbeleid, waaronder de zg. sluitende aanpak. Met deze aanpak wordt beoogd mensen die werkloos worden en dat nodig hebben weer zo snel mogelijk aan de slag te helpen door het aanbieden van scholing, een werkervaringsplaats of sollicitatietraining.

De minister-president zal kennis maken met activiteiten van Stichting De Binnenvest, het Stadsparkeerplan, het Leerwerkbedrijf van DZB Leiden, het ROC Leiden en het project Toezicht door jongeren. Tenslotte wordt het restaurant Lokaal van Verre bezocht.

MEDEDELING VOOR DE REDACTIE
De organisatie van het werkbezoek is in handen van de gemeente Leiden. Aan het slot van het werkbezoek (17.05 uur, Lokaal van Verre) is een ontmoeting met de pers voorzien. Voor audiovisuele media bestaat de mogelijkheid om tijdens het bezoek opnames te maken.

Vertegenwoordigers van de media, die het hele programma willen bijwonen, worden verzocht zich te melden bij de afdeling Communicatie van de gemeente Leiden, tel.: 071-5165052, fax 071-5165033.

Deel: ' Werkbezoek Kok en Vliegenthart aan Leiden '
Lees ook