Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

Persberichten

29/11/99 Mr. Pieter van Vollenhoven stelt werkbezoek aan regiopolitie Drenthe en gemeente Assen uit

Mr. Pieter van Vollenhoven had, als voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, het voornemen op maandag 29 november 1999 een werkbezoek brengen aan de regiopolitie Drenthe en de gemeente Assen. Wegens andere verplichtingen heeft de heer Van Vollenhoven het werkbezoek moeten uitstellen.

Het programma omvatte onder andere;

* Het project Verkeershandhaving. Dit project is gebaseerd op een convenant regioplan verkeershandhaving Drenthe, waarin deelnemen het college van procureurs-generaal, de hoofdofficier van Justitie, de korpsbeheerder en de korpschef van de politie van Drenthe. Het project vloeit voort uit de landelijke doelstelling de verkeersveiligheid te verhogen, met als gevolg een verlaging van het aantal verkeersdoden. Het aantal ernstige verkeersongevallen op de wegen in Drenthe vond men onaanvaardbaar hoog. Het project loopt van 1 juli 1999 tot 1 juli 2003. De eerste ervaringen zijn hoopgevend.

* Het Horecaproject gemeente Assen. Doel van dit project van de gemeente is om Assen een stad te laten zijn waar je veilig kunt uitgaan en om overlast van verkeer, vandalisme, geweld, glas op straat etc. beperkt te houden. Dit heeft geleid tot een convenant opgemaakt in augustus 1999. Partners zijn de gemeente Assen, het Openbaar Ministerie, Koninklijke Horeca Nederland en de politie Drenthe. Het project past in het door de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) ontwikkelde idee van Arrangementen Wijkveiligheid. De SMVP begeleidt acht pilots op dit gebied in Nederland, waaronder één in het centrum van Assen.

Deel: ' Werkbezoek Pieter van Vollenhoven aan Assen uitgesteld '
Lees ook