Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

https://www.minbzk.nl

Werkbezoek minister Remkes naar Nederlandse Antillen en Aruba

Minister Remkes (BZK) brengt van maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari een werkbezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Het bezoek van de minister staat in het teken van de bestendiging van de band tussen de landen in het Koninkrijk en bespreking van lopende zaken. Aan de orde komen onder andere het Ontwikkelingsfonds voor de Nederlandse Antillen naar aanleiding van de voorstellen van de werkgroep Wijers en versterking van de rechtshandhaving. Het bezoek staat eveneens in het teken van kennismaking omdat een eerder geplande reis in oktober niet is doorgegaan.

Op de Nederlandse Antillen bezoekt de minister de eilanden Curaçao en Sint Maarten. De minister zal tijdens zijn bezoek gesprekken voeren met de gouverneur, de minister-president, leden van het kabinet, politici en eilandbestuurders.
Ook op Aruba spreekt Remkes met de gouverneur, de minister-president, leden van het kabinet, politici en vertegenwoordigers van het eilandbestuur.

Deel: ' Werkbezoek Remkes naar Nederlandse Antillen en Aruba '
Lees ook