Uitnodiging voor de pers
Werkbezoek staatssecretaris Remkes aan de Woonbond

Maandag 8 november brengt staatssecretaris Remkes een werkbezoek aan de Nederlandse Woonbond. U bent van harte welkom op de verschillende onderdelen van deze dag. Het programma gaat 's ochtends om 10.30 uur van start in Alkmaar in buurthuis de Dobber. Via Diemen (buurtcentrum de Omval) rijden we per bus naar de Bijlmermeer. Om 17.00 heeft daar de afsluiting plaats in buurtcentrum de Bonte Kraai. Adressen staan vermeld in bijgevoegd programma.

In Alkmaar staat de groeikernenproblematiek centraal. Alkmaar is een typisch voorbeeld van een stad met dure naoorlogse huurwoningen, waar (tot nu toe) weinig is geïnvesteerd in de leefbaarheid. In deze groeikernen ontbreken goedkope en betaalbare woningen. Voor Huurders met een laag inkomen blijkt het heel moeilijk aan huisvesting te komen, omdat de gemeente die te veel geld uitgeeft aan huursubsidie, wordt beboet. Het moge duidelijk zijn dat de staatssecretaris daar iets aan kan doen.

In Diemen krijgen huurders uit de particuliere huursector de gelegenheid hun grieven voor te leggen aan de staatssecretaris. Uit nieuw onderzoek, dat de Woonbond ter plekke presenteert, blijkt dat de huur van beleggerswoningen dit jaar gemiddeld met 4,2 procent zijn opgetrokken. Dat ligt dus ver boven het landelijk gemiddelde van 2,9 procent. In Diemen blijken sommige huurders 62 tot 80 procent van hun inkomen kwijt te zijn aan de huur. Gemiddeld ligt deze huurquote in Diemen op 35 procent, terwijl de huurquote landelijk op 24 procent ligt.

De Tweede Kamer heeft 11 november a.s. de mogelijkheid iets te doen aan de exorbitante huurverhogingen. Dan komt namelijk het voorstel van Remkes aan de orde om de maximale huurverhoging op 4,5 procent te stellen. Eerder nam de Kamer een motie aan waarmee ze beoogt het maximum op inflatieniveau (2,3 procent) te leggen. Voorlopig lijkt Remkes die motie naast zich neer te leggen.

In Amsterdam wordt eerst een woonproject voor Surinaamse ouderen bezocht. Daarna zal de discussie gaan over de invloed van huurdersorganisaties in de grote steden. Er zijn vertegenwoordigers van huurdersorganisaties uit de vier grote steden, waarvan die van Huurdersvereniging Amsterdam de inleidingen verzorgen. Een belangrijk onderdeel van de discussie is natuurlijk de invloed van huurdersorganisaties op het huurbeleid. Het huurspreekurenoverleg presenteert de resultaten van onderzoek dat zij deed naar de huurverhoging in de Amsterdamse. Hoe kan het zijn dat 71 procent van de huurders meer huur betaalt dan de maximaal redelijke, d.i. het maximum volgens het puntensysteem (het woningwaarderingssysteem)? Hoe kan het zijn dat dit percentage voor huurders in de particuliere sector oploopt tot 74 procent. En hoe komt het dat de voorraad goedkope woningen in Amsterdam in snel tempo afneemt?

Heeft u meer willen weten over één of meerdere programma-onderdelen, bel dan even met onze afdeling communicatie, Hans Roseboom. Telefoon 020 551 77 00 (06 22465543)

Amsterdam, 3 november 1999
Nummer: U99.1063
PROGRAMMA WERKBEZOEK STAATSSECRETARIS REMKES
AAN DE NEDERLANDSE WOONBOND, REGIO WEST
8 NOVEMBER A.S.

10.30 uur Verzamelen, ontvangst en opening
Ontvangst met koffie en thee in buurthuis de Dobber. Opening door Mária van Veen, directeur van de Woonbond en dagvoorzitter. Buurthuis de Dobber, Arkplein 125, Alkmaar-Noord
Tel. (072) 561 70 26

11.00 uur Groeikernenproblematiek en de betaalbaarheid De Alkmaarse situatie wordt hierbij als voorbeeld genomen. Er wordt een inleiding gegeven door een vertegenwoordiger van de Alkmaarse huurders.

11.45 uur Bezoek aan Alkmaar-Noord
Er worden met de bus twee buurten bezocht waarbij de betaalbaarheids- en leefbaarheidsproblematiek in beeld wordt gebracht.

12.30 uur Met de bus naar Diemen
Tijdens deze rit wordt de lunch aangeboden en zullen enkele verenigingsraadsleden uit Regio West vertellen over hun ervaringen op het terrein van de belangenbehartiging. Belangrijke vraag: is de Overlegwet een steun in de rug?

13.15 uur Betaalbaarheid in de particuliere sector Hier wordt Diemen als voorbeeld genomen. In buurtcentrum de Omval informeren huurders de Staatssecretaris over hun situatie. Daarnaast worden de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar de situatie in Diemen. Dit onderzoek is verricht door de Woonbond op verzoek van de Diemense huurders.
Buurtcentrum de Omval, Ouddiemerlaan 104, Diemen. Tel. (020) 6001897.

14.00 uur Vertrek naar Amsterdam-Zuidoost
Tijdens de rit hier naar toe zal een inleiding worden gegeven door een van de woongroepleden.

14.15 uur Woonproject Surinaamse ouderen
Een bezoek aan het woonproject Wi-Kontrin, Randwijkhof 20 t/m 50 in Amsterdam Bijlmermeer.

15.00 uur Vertrek naar buurtcentrum "De Bonte Kraai".

15.30 uur Kwaliteit en zeggenschap

· Invloed van huurdersorganisaties in de grote steden. Inleiding over de situatie in de particuliere- en sociale sector.
· Overhandiging door het huurspreekurenoverleg van hun onderzoek naar de huurverhoging in Amsterdam over het jaar 1999. "Het andere verslag van de huurverhoging". Over dit verslag zijn al wel kamervragen gesteld, maar het is nog niet gepubliceerd.

· Tot slot een gesprek tussen de huurdersorganisaties, de Staatssecretaris en andere betrokkenen.
Buurtcentrum "De Bonte Kraai", Kraaiennest 68, Amsterdam Zuidoost. Tel. (020) 4161354.

16.45 uur Conclusies van de dag

17.00 uur Afsluiting
Napraten onder het genot van een drankje.

Deel: ' Werkbezoek staatssecretaris Remkes aan de Woonbond '
Lees ook