Gemeente Smallingerland

Werkbezoek stagiaires uit Gobabis, Namibië (4-9-01)

In de komende twee weken zijn twee gasten uit Gobabis, Namibië in Smallingerland op werkbezoek. Dat gebeurt wederom in combinatie met een trainingsprogramma van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. De heren Pijoo Nganate en George Modisa zijn hier tot en met 14 september. Doel van hun stage is om beter inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop Smallingerland haar bewoners voorlicht en betrekt bij het maken en uitvoeren van beleid. Ze zullen in de komende weken verschillende overlegstructuren van nabij meemaken en daarop uitgebreide toelichtingen krijgen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Werkbezoek stagiaires uit Namibië aan Smallingerland '
Lees ook