MKB-Nederland29-10-1999
Zeven werkbezoeken MKB-Nederland in kader Grote Stedenbeleid

Onder het motto ´Een vitale stad onderneemt´ heeft MKB-Nederland vorig jaar wensen en aanbevelingen bij het kabinet op tafel gelegd in het kader van het Grote Stedenbeleid. Daaraan geeft MKB-Nederland nu een concreet vervolg met werkbezoeken in zeven steden. Het betreft Utrecht, Dordrecht, Breda, Arnhem, Amsterdam, Den Haag en Groningen. De toernee is vrijdag 29 oktober begonnen en wordt 18 november afgesloten. In alle steden is er een specifiek thema, zoals bedrijventerreinen, kennis-infrastructuur, mobiliteit, netwerken, innovatie en detailhandel. Aan het einde van ieder bezoek wordt een intentieverklaring tussen gemeente en MKB-Nederland ondertekend om op het betreffende plaatselijke knelpunt daadwerkelijk vooruitgang te boeken.

Binnen de stedelijke economie is het midden- en kleinbedrijf de levensader. Het mkb kan nieuwe arbeidsplaatsen creëren en levert een belangrijke bijdrage voor het instandhouden van een leefbaar en vitaal stedelijk milieu. De kracht van het mkb is de grote verscheidenheid en de directe relatie van de ondernemers met andere ondernemers. Ze versterken elkaar, zeker indien kennis en krachten worden gebundeld in een stedelijk ondernemersnetwerk.

Met de werkbezoeken wil MKB-Nederland het belang van het mkb in het Grote Stedenbeleid van minister Van Boxtel benadrukken. De resultaten van de zeven bezoeken zullen in november aan de minister worden aangeboden.

De data en thema´s per gemeente staan vermeld op de MKB-Nederland sites met activiteiten.

Deel: ' Werkbezoeken MKB-Nederland in kader Grote Stedenbeleid '
Lees ook