Gemeente Maassluis

19-3-2003

Werkbijeenkomst over dualisme

Op woensdag 26 maart wordt er in het stadhuis van Maassluis een werkbijeenkomst gehouden over het dualisme. Doel van deze bijeenkomst is om in een open discussie de bestuurscultuur en de ervaringen met het dualisme in Maassluis te evalueren en te bepalen waar en hoe bepaalde zaken op dit punt beter zouden kunnen worden aangepakt.

Voor deze bijeenkomst zijn alle raadsleden, steunraadsleden, collegeleden en de leden van het managementteam (MT) van de gemeente Maassluis specifiek uitgenodigd. Ook geïnteresseerde inwoners van Maassluis zijn echter welkom om deze openbare werkconferentie over dualisme bij te wonen. De bijeenkomst begint om 18.00 uur met een negental presentaties.

Alle raadsfracties, het college en het MT geven een presentatie van maximaal 10 minuten over de goede en verbeterpunten rondom het dualisme. Aansluitend krijgen de aanwezige belangstellenden en de pers de gelegenheid de presentaties te beoordelen. Zou de andere wijze van invulling van het dualisme die in de presentaties wordt voorgesteld bijdragen aan een betere dienstverlening aan burgers, bedrijfsleven en instellingen in Maassluis? In het tweede deel van de bijeenkomst wordt op een interactieve manier verder gediscussieerd over dualisme.

Belangstellenden zijn van harte welkom de werkbijeenkomst over dualisme bij te wonen. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 26 maart 2003 in het stadhuis aan de Koningshoek, aanvang 18.00 uur.

Deel: ' Werkbijeenkomst over dualisme in Maassluis '
Lees ook