Persbericht

Praktisch werkboek volledig herzien

Succesvolle marketingplannen; Denken, kiezen, doen

Amersfoort, september 1999 - - Onlangs is een volledig herziene druk van het boek 'Succesvolle marketingplannen; Denken, kiezen, doen' verschenen. Het boek, geschreven door marketingadviseuses Dr. Marian Dingena en Nanette van Dishoeck, is uitgebracht door F&G Publishing. Succesvolle marketingplannen is vooral bedoeld als praktische leidraad bij het opstellen van marketingplannen die leiden tot concrete activiteiten en resultaten.

Het boek bestaat uit drie delen. In deel 1 worden in grove lijnen de methodiek en de praktijkervaringen van de auteurs op een rij gezet. Deel 2 is een werkboek dat de methodiek in 11 stappen beschrijft. In deel 3 zijn praktische checklists en werkbladen opgenomen ter ondersteuning van de uitvoering van de 11 stappen uit de marketingplanningsmethodiek. Tot slot volgt een overzicht van de meest gebruikte afkortingen en 'vakjargon' en de relevante literatuur.

Op basis van reacties en suggesties van lezers en gebruikers zijn er in deze volledig herziene druk een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de eerste druk, namelijk:

· Aandacht voor de continuïteit van marketingplannen en de relatie tussen het marketingplan en de ondernemingsmissie en -visie.

· Toelichting op het uitwerken van de situatieanalyse.
· Meer handvatten bij het kiezen van de belangrijkste SWOT-elementen (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats).
· Vereenvoudiging van het keuzeproces uit de mogelijke uitvoeringsopties.
· Toevoeging van nieuwe checklists en formulieren.
· Meer praktijkvoorbeelden.

· Een meer aansprekende praktijkcase.

· Alle werkbladen uit deel 3 zijn elektronisch beschikbaar (via de websites van het Marketing Planning Centre Nederland en F&G Publishing).

'Succesvolle marketingplannen; Denken, kiezen, doen' is een aanrader voor bedrijven en organisaties die snel en efficiënt tot resultaatgerichte plannen willen komen. De prijs van het boek is ƒ54,00 (incl. BTW).

F&G Publishing B.V. Van Hogendorplaan 8, 3818 JM Amersfoort, Postbus 1633, 3800 BP Amersfoort. Tel.: 033 - 4224070 of Fax: 033 - 4224088. E-mail: info@fngpubli.com, website: www.fngpubli.com.


____________ Voor redactionele informatie of een recensie-exemplaar: Influx PR, Marald Brons, Deventerstraat 81, 7322 JL Apeldoorn. Telefoon: 055-3663034
Fax: 055-3602661, e-mail: PR Influx@cs.com.

Deel: ' Werkboek Succesvolle marketingplannen; Denken, kiezen, doen '
Lees ook