Gemeente Den Haag


29 januari 1999

WERKCONFERENTIE SOCIAAL-EDUCATIEF MASTERPLAN LEIDT TOT ENTHOUSIASME

Het brede enthousiasme van vanavond is een geweldige stimulans om het Sociaal-Educatief Masterplan met elkaar tot een succes te maken!, dat zei burgemeester Deetman ter afsluiting van de werkconferentie Sociaal-Educatief Masterplan die gisteravond, 28 januari, in het Stadhuis van Den Haag gehouden werd. Bij de werkconferentie waren meer dan 250 vertegenwoordigers van Haagse organisaties en instellingen op het brede terrein van onderwijs, sociale zaken en welzijn aanwezig.

De werkconferentie heeft geleid tot een groot aantal aanbevelingen om het Sociaal-Educatief Masterplan (SEM) verder uit te werken. De deelnemers aan de conferentie ondersteunden het streven van de gemeente naar een economisch vitale en sociaal ongedeelde stad. In werkgroepen werden de zes speerpunten uit het SEM besproken:

1. Opvoeding en onderwijs van 0 - 6 jarigen;

2. Kansen voor risicoleerlingen;

3. Versterking van het vrijwilligerswerk in sport, welzijn en cultuur;

4. De opvang en integratie van nieuwkomers in de stad;

5. Moeilijk bemiddelbare werklozen toch naar scholing en werk;

6. Meer hulp en zorg voor de zwaksten.

Bij elk speerpunt gaven de aanwezigen tips en aanbevelingen die het SEM kunnen verbeteren. In veel gevallen adviseerden de deskundigen uit de stad een buurt- en wijkgerichte aanpak: maatschappelijke participatie begint in je eigen straat. Wethouder P. Heijnen (Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Integratiebeleid) vond de kwaliteit van de inbreng hoog. De uitkomsten van de werkconferentie zullen dan ook zeker een belangrijke bijdrage leveren aan de definitieve versie van het Sociaal-Educatief Masterplan. Deze definitieve versie wordt binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. In het voorjaar zal het SEM als onderdeel van de samenhangende ontwikkelingsvisie (de ruit: twee ruimtelijk-economische Masterplannen, een Masterplan Volkshuisvesting en het Sociaal-Educatief Masterplan) aan het Rijk worden aangeboden als ondersteuning voor verzoeken om rijkssteun, onder andere vanuit het Grote-Stedenbeleid en ICES (Interdepartementale Commissie Economisch Structuurbeleid).

Op het moment dat het SEM in de uitvoeringsfase terecht komt, zullen -naast de tijdens de werkconferentie aanwezige organisaties en instellingen- ook de Haagse burgers betrokken worden. Het gemeentebestuur van Den Haag hecht er sterk aan in samenspraak met "deskundigen uit de stad" zijn beleid vorm te geven. De enthousiaste reacties op de werkconferentie van gisteravond maken duidelijk dat de betrokken organisaties en instellingen daar een groot voorstander van zijn. Zij vonden dat bij de uitvoering van beleid inderdaad ook de direct betrokkenen, de Haagse inwoners, moeten kunnen participeren.

Deel: ' Werkconferentie Haags sociaal-educatief masterplan succes '
Lees ook