Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.011
Datum: 11 januari 1999

Werkconferentie Lokaal Volksgezondheidsbeleid

Op donderdag 21 januari wordt in het stadhuis van Maassluis van 13.00 tot 17.00 uur een Werkconferentie Lokaal Volksgezondheidsbeleid gehouden.

De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn afzonderlijk bezig met het schrijven van een nota over het volksgezondheidsbeleid in de eigen gemeente. In de loop van volgend jaar moeten de gemeenten hun nota aanbieden aan de gemeenteraad van de eigen gemeente. De rol van de gemeentelijke overheid op het terrein van de volksgezondheid is enerzijds wettelijk bepaald maar wordt anderzijds ook bepaald door maatschappelijke ontwikkelingen. Met name wat dit laatse betreft is een goed samenspel met de bij de gezondheidszorg betrokken partijen van belang. Om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe dit samenspel het beste tot zijn recht kan komen, organiseren de drie nieuwe waterweg-noordgemeenten een werkconferentie in het stadhuis van Maassluis. De conferentie is bedoeld voor directies en beleidsontwikkelaars van de vier betrokken partijen (overheid, zorgaanbieders, zorgconsumenten en zorgverzekeraars) alsmede vertegenwoordigers uit een aantal doelgroepen.

Deel: ' Werkconferentie Lokaal Volksgezondheidsbeleid Maassluis '
Lees ook