X
X
X Gemeente Amsterdam


Werkconferentie screenings- en bewakingsaanpak bouwsector

De gemeente Amsterdam werkt de laatste jaren aan de invulling van de rol die de overheid heeft bij de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit. Onderdeel hiervan is criminaliteitspreventie in de bouwsector. De gemeente streeft er naar alleen zaken te doen met integere ondernemers en is zich er van bewust daarin een voorbeeldfunctie te hebben. Vraag is echter of de gemeente genoeg zicht heeft op haar zakenpartners. Zo wordt er bijvoorbeeld bij aanbestedingen voornamelijk gekeken naar het prijseffect en blijft de integriteit van een partner veelal onderbelicht. Vraag is ook of de overheid wel voldoende instrumenten heeft om tot een screening te komen. Om in de toekomst partners met wie zaken worden gedaan te screenen, werkt de gemeente Amsterdam aan een screenings en bewakingsaanpak. Een speciaal Bureau Screenings- en Bewakingsaanpak i.o. (SBA) is hiertoe in het leven geroepen. Het college van B&W stemde in 1996 in met de uitgangspunten voor dit bureau. In oktober 1999 werd de heer L.M. van der Wielen aangetrokken als projectmanager.

Op donderdag 20 januari organiseert de gemeente een werkconferentie in de Beurs van Berlage. Tijdens deze werkconferentie staat een aantal vraagstukken centraal, waaronder de algemene voorwaarden voor een screenings en bewakingsaanpak: wat verstaat de overheid onder integer handelen, welke eisen stelt zij aan een opdrachtnemer en aan hulppersonen (onderaannemers), welke gegevens zullen opdrachtnemers aan het bureau SBA moeten overleggen etc. Ook wordt gesproken over de mogelijke positionering van het bureau SBA: welke plaats krijgt het bureau in de gemeentelijke organisatie, wie houdt toezicht op het bureau en op welke wijze wordt omgegaan met privacywetgeving.

Een proefscreening in Amsterdam vond plaats bij de aanbesteding van de eerste brug naar IJburg in 1999. Van deze screening is een procesevaluatie opgesteld die ook tijdens de werkconferentie zal worden besproken. De conferentie wordt geopend door de hoofdofficier van Justitie, mr. H. Vrakking, en afgesloten door burgemeester Patijn. Aan de werkconferentie wordt deelgenomen door mensen van de verschillende overheden, justitie, politie, de bouwwereld en de universiteiten. De conferentie wordt voorgezeten door mr. E.E. van der Laan, advocaat en voormalig fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Amsterdam. De uitkomsten van de conferentie worden betrokken bij de verdere opzet van het screenings- en bewakingsbeleid.

Amsterdam, 19 januari

2000 Pb-5 Mirjam Otten 5522045.

© gemeente Amsterdam - 19-01-2000

Deel: ' Werkconferentie screenings- en bewakingsaanpak bouwsector '
Lees ook