email: wv@bid.nl

realname: Wim Vreugdenhil

Url: https://www.bid.nl/e-agro

Eerste tuinbouwketens starten met elektronische handel

Datum: 25 februari 1999

Eerste tuinbouwketens starten met elektronische handel

Syntens zoekt clusters bedrijven met interesse voor e-commerce

De eerste clusters van tuinbouwbedrijven hebben zich al gevormd. Onder leiding van Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, gaan ze de mogelijkheden onderzoeken van elektronische handel in de tuinbouw. Nog voor de zomer willen de bedrijven helderheid hebben over de beste manier om e-commerce toe te passen. Het project Stimulering Elektronisch Zakendoen in Agrarische Ketens is een initiatief van provincie Zuid-Holland.

De deelnemende clusters krijgen begeleiding volgens het Sp.OED-traject van Syntens. Hierin licht een adviseur van Syntens de bedrijven door en maakt een analyse van de positie van het bedrijf binnen de leveringsketen. Na deze scan zoeken de bedrijven samen met experts naar de mogelijkheden voor e-commerce voor het eigen bedrijf. Het resultaat van elk clusterproject is een duidelijke beschrijving van de mogelijkheden en onmogelijkheden van e-commerce voor dat cluster bedrijven. Ook is een inventarisatie gemaakt van de noodzakelijke investeringen en organisatorische aanpassingen. Hierna zijn de bedrijven in staat een eigen route te kiezen op de elektronische snelweg.

Werkconferentie
Voordat de clusterprojecten aan het werk gaan, organiseert Syntens voor 25 februari een werkconferentie. Tijdens deze conferentie bepalen vijftig vertegenwoordigers van het bedrijfsleven welke richting de tuinbouw op wil met elektronisch zakendoen. Bovendien stelt deze conferentie vast welke clusterprojecten het meest interessant zijn.

Nieuwe bedrijven
De doelgroep van het project Stimulering Elektronisch Zakendoen in Agrarische Ketens bestaat uit producenten, veilingen, handelsbedrijven, transportbedrijven en detaillisten in Zuid-Holland. Ook toeleveringsbedrijven aan producenten zijn welkom. Nieuwe clusters van bedrijven die ook willen onderzoeken wat e-commerce voor hen kan betekenen, kunnen zich nog aanmelden. Dat kan bij mevrouw C. Remor van Syntens Den Haag, telefoon (070)4145555, e-mail cre@syntens.nl. Een cluster bestaat uit minimaal twee bedrijven. Ook vertegenwoordigers die eerst willen deelnemen aan de werkconferentie, kunnen zich hier aanmelden.

Geringe eigen bijdrage
De eigen bijdrage van de deelnemende bedrijven is gering. Meer dan 90% van de projectkosten is gesubsidieerd. De subsidiegevers zijn het Innovatieprogramma van provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken middels de Sp.OED-trajecten. Met de eerste fase van het project, die loopt tot de zomer van 1999 is een bedrag gemoeid van ruim ƒ200.000.

Organisatie: Syntens / bureau Interface

adres: Ruys de Beerenbrouckplein 7

woonplaats: Delft

Telefoon: (015)2122850

Deel: ' Werkconferentie Tuinbouwketens en elektronische handel '
Lees ook