Kerken in Aktie

Datum: 10/04/2002
Werkdag 'Ontmoeting met moslims'
Kerkinactie houdt op 13 mei in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht een werkdag voor vrijwillige en professionele kerkelijk werkers. Het thema van de dag is welke gevolgen de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september van het vorige jaar hebben voor de dialoog met moslims in ons land.

Wat is er precies gebeurd? Wat voor ervaringen zijn er opgedaan? En wat voor acties zijn er hier ondernomen na de aanslagen op het World Trade Centre en het Pentagon? De vraag of er blijvend iets veranderd is in de dialoog met moslims zal centraal staan.

Sprekers zijn: Fokje Wierdsma, pastor Samen op Weg-kerken Rotterdam-Zuid, een multiculturele wijk met 80 procent moslims; Wim Felix, maatschappelijk activeringswerker Samen op Weg-kerken Overijssel/Flevoland; Harry Tullemans, rooms-katholiek pastor in het allochtonenpastoraat in Rotterdam-Zuid en Joep Beliën, multicultureel opbouwwerker van de rooms-katholieke kerk in Utrecht.

Voor deze dag (kosten: ? 11,50) kunt u zich tot 6 mei opgeven bij Kerkinactie, Mieke Jongbloed, tel. (030) 880 18 89.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaap ?t Gilde, telefoon (030) 880 14 62 of Ane Mulder, telefoon (030) 880 18 68.

Kerkinactie is het samenwerkingsverband voor missionair en diaconaal werk in binnen- en buitenland van dertien oecumenisch georiënteerde kerken en organisaties in Nederland.

Zoekwoorden:

Deel: ' Werkdag 'Ontmoeting met moslims' '
Lees ook