Centrum voor Arbeidsverhoudingen

Nieuwsbericht CFO (www.cfo.nl)

Werken bij invoering Euro: extra toelage voor ambtenaren BZK

10/8/2001

Ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) krijgen 450 Euro (circa f 1000,=) als zij in de komende Kerstperiode moeten werken door de invoering van de Euro per 1 januari 2002. Dit zijn bonden (waaronder CFO CNV-bond) en de top van het ministerie van BZK in het Departementale Georganiseerd Overleg (DGO) overeengekomen.

Het gaat om enkele tientallen werknemers die tijdens de blokdagen 24, 27, 28 en 31 december werken om de omschakeling naar de Euro en de conversie van CAVAS naar VBTB (administratiesysteem) goed te laten verlopen. De werknemers kunnen de gewerkte dagen voor 1 juli 2002 alsnog opnemen. Waarschijnlijk gaat het om vier dagen. Ook wanneer de klus eerder is geklaard, houden de werknemers recht op de totale uitkering. Werknemers kunnen zich vrijwillig opgeven om tijdens de blokdagen te werken. Als er onvoldoende vrijwilligers zijn, worden mensen aangewezen. Het is mogelijk om "in te tekenen" voor bijvoorbeeld slechts twee dagen. De werknemer krijgt een bedrag naar rato van het aantal gewerkte dagen. Per ministerie worden er afspraken gemaakt over vergoedingsregelingen rond de invoering van de Euro.Deel: ' Werken bij invoering Euro, extra toelage voor ambtenaren '
Lees ook