CBS

Werken onder hoge tijdsdruk gestegen

Het werken onder hoge tijdsdruk is de afgelopen twee jaar toegenomen. De stijging was het grootst in de vervoerssector en de gezondheidszorg. Steeds meer mensen werken achter een beeldscherm. Fysiek sterk belastend werk daarentegen nam af. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar arbeidsomstandigheden. Dit onderzoek is uitgevoerd mede op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werken onder hoge tijdsdruk toegenomen
Het werken onder hoge tijdsdruk nam de afgelopen jaren toe. In 1996 werkte 31 procent van de mensen regelmatig onder hoge tijdsdruk. In 1998 was dit gestegen naar 33 procent. Vooral in de vervoerssector en de gezondheidszorg was de toename groot, met name bij werknemers in verpleeg- en bejaardentehuizen. In 1996 werkte nog drie van tien werkenden in deze instellingen regelmatig onder hoge tijdsdruk, in 1998 was dat vier van de tien.

Werken in hoog tempo onveranderd
Een ander aspect van werkdruk is het werken in een hoog tempo. In tegenstelling tot het werken onder hoge tijdsdruk, liet het werken in een hoog tempo de afgelopen twee jaar geen stijging zien. In 1998 werkte ruim vier van de tien werkenden regelmatig in een hoog tempo.

Meer beeldschermwerk
Het werken achter een beeldscherm is de afgelopen jaren toegenomen. Werkte in 1996 nog 38 procent regelmatig met een computer, in 1998 was dat 43 procent. De stijging deed zich voor in vrijwel alle bedrijfstakken.

Fysiek sterk belastend werk afgenomen
Het deel van de werkenden dat fysiek sterk belastend werk doet, is gedaald. Gebruikte in 1996 nog 25 procent kracht tijdens het werk, in 1998 was dat 23 procent. Van de werkenden die soms of regelmatig bloot stonden aan enige vorm van fysieke belasting, had circa eenderde pijn in de rug, nek, schouder of armen. In verband met deze klachten was één op de vijf werkenden de afgelopen twaalf maanden ziek geweest.

Technische toelichting
Het onderzoek naar arbeidsomstandigheden heeft betrekking op de werkzame beroepsbevolking. Dit zijn mensen die twaalf uur of meer per week werken. Meer informatie over psychische belasting en lichamelijke belasting is te vinden in het rapport Arbeidsomstandigheden 1999, monitoring via personen dat over circa vier weken verschijnt. Dit rapport is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport is te bestellen bij Elsevier bedrijfsinformatie BV in Den Haag, tel. (070) 441 55 55. Vandaag brengt het CBS ook een persbericht uit over het bedrijfsresultaat van de sector arbodiensten.

Deel: ' Werken onder hoge tijdsdruk gestegen '
Lees ook