Provincie Gelderland


Werkgelegenheid in Gelderland nam vorig jaar sterk toe

31 maart 1999

Nr. 99-144

De werkgelegenheid in Gelderland nam in 1998 met 4,4% (33.690 banen) toe. Daarmee werd veruit de sterkste groei van de afgelopen jaren gerealiseerd. Deze toename van banen is vrijwel in alle sectoren terug te vinden. De top 10 over de afgelopen 5 jaar wordt aangevoerd door de gezondheidszorg. Ook in de sector computerservice- en informatietechnologie is er een uitzonderlijk hoge groei. Er lijkt sprake van een inhaalslag. Dit blijkt uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquête, die Gedeputeerde Staten (GS) voor kennisgeving hebben aangenomen.

De forse groei van de werkgelegenheid deed zich in alle regio's van Gelderland voor. Koplopers waren de Veluwe (4,9%) en Arnhem-Nijmegen (4,6%). Ietwat tegenvallend was de groei in Rivierenland (3,3%) waar in voorgaande jaren juist van de sterkste stijging sprake was. De Achterhoek kende het afgelopen jaar een groei van 3,8%. Slechts in drie sectoren daalde de werkgelegenheid in de afgelopen jaren substantieel. Zowel in de papierindustrie als in de nutssector gingen de afgelopen jaren zo'n 700 banen verloren. In de voedings- en genotmiddelenindustrie bedroeg het banenverlies ongeveer 250. Overigens geldt voor deze sector dat het banenverlies in het afgelopen jaar beperkt was.

In totaal bedroeg de omvang van de werkgelegenheid in Gelderland vorig jaar op de peildatum (1 mei 1998) 793.370 banen, verspreid over 81.760 vestigingen.

De landbouw is niet langer de grootste sector in termen van aantallen bedrijven. Het aandeel daalde van 25,6% naar 23,8%. Inmiddels vormt de sector reparatie en handel met 24,8% het grootste aandeel van de bedrijven. Met name voor de landbouw geldt dat het aantal bedrijven weliswaar groot is, maar de bijdrage aan de werkgelegenheid betrekkelijk gering. Het omgekeerde doet zich voor bij de "overige dienstverlening". Hier is sprake van betrekkelijk weinig bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen.

Het overgrote deel (bijna 80%) van de Gelderse werkgelegenheid bestaat uit reguliere fulltime banen (15 uur of meer). Het aandeel parttime banen blijft groeien evenals het aandeel uitzendbanen. Wel lijkt er sprake te zijn van een wat afnemende groei van de uitzendwerkgelegenheid.

De inzet van uitzendarbeid en van parttime banen blijkt binnen de sectoren sterk te verschillen.
Opvallend is het grote aandeel parttime banen (45,6% banen van minder dan 15 uur!) in de horeca. Andere sectoren met relatief veel parttimers zijn de (detail)handel, gezondheidszorg, landbouw en zakelijke dienstverlening. Uitzendarbeid vindt vooral in de industrie en zakelijke dienstverlening plaats. Bij de overheid en in de nutssector bestaat het overgrote deel uit fulltime banen.

Van het totaal aantal banen worden er 315.240 vervuld door vrouwen. Dit aandeel blijft stijgen en bedraagt inmiddels 39,7%. Parttime banen worden relatief veel ingevuld door vrouwen (67,3% van de banen). Er is wel een lichte tendens waarneembaar dat meer fulltime banen worden vervuld door vrouwen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* afdeling Economische Zaken, de heer F.J. Viersen, tel. (026) 359 91 71, e-mail: f.viersen@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' Werkgelegenheid in Gelderland nam vorig jaar sterk toe '
Lees ook