Gemeente Zwolle


Onze buurt aan zet: werkgelegenheid
Kamperpoort


Datum uitgave: 11-02-2003

Onderwerp: woonomgeving

Op dit moment wordt in de Kamperpoort een werkgelegenheidsproject voorbereid. Het project wordt op verzoek van de wijkbewoners opgestart. Zij zijn namelijk van mening dat er geïnvesteerd moet worden in het stimuleren van de werkgelegenheid voor bewoners van de wijk. Naar verwachting wordt dit voorjaar een start gemaakt met het werkgelegenheidsproject. Het project heeft een looptijd van twee jaar.

De Kamperpoort kent een relatief hoog percentage werklozen. Uit gegevens van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente blijkt dat ongeveer 10% van de beroepsbevolking in deze Zwolse wijk is aangewezen op een uitkering. Tijdens een bijeenkomst waarop de verdeling van de Onze Buurt Aan Zet-gelden besproken werd, hebben de wijkbewoners aangegeven dat het aanpakken van werkloosheid in de Kamperpoort hoog op hun wensenlijstje staat. Wijkbewoners zonder baan moeten begeleid worden naar werk of sociale activering, is de mening van de meeste wijkbewoners.

Onze Buurt Aan Zet
Aan deze wens kan gehoor gegeven worden dankzij het project Onze Buurt Aan Zet (OBAZ). OBAZ levert een financiële bijdrage aan het werkgelegenheidsproject. Door OBAZ is het mogelijk om voor twee jaar in de Kamperpoort een Casemanager aan te stellen. De Casemanager gaat het werkgelegenheidsproject begeleiden. OBAZ is een initiatief van het Rijk (Grote Stedenbeleid) en heeft tot doel om in samenspraak met de bewoners de leefbaarheid en veiligheid in wijken te vergroten. In Zwolle zijn de Diezerpoort en de Kamperpoort voor dit project geselecteerd.

Casemanager
De Casemanager is afkomstig van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een eenheid binnen de gemeente Zwolle. De manager is een aantal dagen per week aanwezig op het Inloopcentrum Kamperpoort (Veemarkt 23) en wordt toegevoegd aan het PIN-team (Project Innovatie Netwerk). Op dit moment is nog niet duidelijk wie de rol van Casemanager op zich neemt. Zodra de kandidaat bekend is wordt dit aan de wijk medegedeeld.

Vragen en ondersteuning
Vanaf het moment dat de Casemanager zijn werkzaamheden start, kunnen bewoners uit de Kamperpoort terecht met vragen over verschillende zaken zoals:
De begeleiding naar werk en sociale activeringsprojecten. De behandeling van aanvragen voor levensonderhoud, bijzondere bijstand, werk- en scholingssubsidies.
Het aanvragen van een uitkering.
Het verkrijgen van informatie of voorlichting over bijvoorbeeld armoedemaatregelen.

Partners
Bij het werkgelegenheidsproject zijn naast de buurtbewoners en de gemeente de volgende instanties betrokken: De Kern, TRAVERS (voorheen Stad & Welzijn) en de politie IJsselland

Houd Wijzer in de gaten!
In Wijzer komen om de beurt OBAZ-projecten uit de Diezerpoort en de Kamperpoort aan bod. In de volgende Wijzer, die verschijnt op woensdag 26 februari 2003 is het de beurt aan een project uit de Diezerpoort.

Bron: afdeling communicatie Datum van 11-02-2003 tot 24-02-2003

Deel: ' Werkgelegenheid Kamperpoort in Zwolle '
Lees ook