Provincie Utrecht


Persbericht
14 december 1999

WERKGELEGENHEIDSGROEI IN PROVINCIE UTRECHT BLIJFT HOOG

Met een werkgelegenheidsgroei van 4,1 procent in 1998-1999 blijft de provincie Utrecht hoog scoren op de economische barometer van Nederland. De toename van het aantal arbeidsplaatsen is bovengemiddeld, vergeleken met de nationale groei van 2,9 procent. Opvallend is dat deze werkgelegenheidsgroei veroorzaakt wordt door de expansie van bedrijven die zich al eerder in de provincie gevestigd hebben. Voor het eerst sinds jaren wordt de provincie namelijk geconfronteerd met het feit het arbeidsplaatsensaldo van komende en vertrekkende bedrijven negatief is. Dit wijst op een trek uit de provincie, met name van grotere bedrijven.

Dat blijkt uit onderzoek van het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register, een samenwerkingsverband van de provincie en het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Midden Nederland (RBA), onder Utrechtse bedrijven en instellingen. Het onderzoek laat zien dat in april 1999 ruim 577.000 personen in de provincie werkten. De zakelijke dienstverlening traditioneel in de provincie Utrecht een sterke economische sector zorgde verhoudingsgewijs voor de meeste groei van werkgelegenheid (7,2 %). Ruim 9800 arbeidsplaatsen kwamen er in deze sector bij. Sterke groeiers waren ook de transportsector (5,7 %) en de bouw (4,3%). De werkgelegenheid in de nijverheid (delfstoffen, industrie en openbare nutsbedrijven) vertoonde met 1 % een lichte groei. De landbouw zag een afname in het aantal arbeidsplaatsen (-5,3%).

Meer fulltime arbeid, minder uitzendwerk
Het verlies aan werkgelegenheid vanwege opheffing en vertrek van bedrijven uit de provincie is opmerkelijk omdat het aantal vestigingen juist sterk is toegenomen. Dit zou betekenen dat inkomende bedrijven over het algemeen kleiner zijn dan de ondernemingen die de provincie Utrecht verlaten. De grootste verschuiving heeft plaatsgevonden in de uitzendarbeid. Het aantal uitzendkrachten nam na een jarenlange stormachtige groei sinds 1994 af met 1.155 tot 29.420 arbeidsplaatsen. Opmerkelijk is verder dat het aantal fulltimers sterker groeit dan de parttimers. Deze ontwikkeling sluit aan bij een landelijke tendens: meer volle en vaste banen, minder flexibel deeltijdwerk.

Resultaten Utrechtse gemeenten
Zuid-Oost Utrecht en het stadsgewest Amersfoort scoorden met werkgelegenheidsgroei van boven de 6% goed. In tien Utrechtse gemeenten was er een toename in het aantal arbeidsplaatsen van 5% of meer. De grootste zijn: Vleuten-De Meern (11,7%), Houten (10,6%), Baarn (9,2%), Amersfoort (6,4%), Zeist (6,1%). De groei in Driebergen-Rijsenburg bedroeg 18,5%; belangrijke factor was de centralisatie van het Corps Landelijke Politiediensten. In drie gemeenten daalden de werkgelegenheid licht: Harmelen (-1,7%), Leersum (-2,1%) en Loenen (-3,2%).

Provincie en RBA gebruiken de onderzoeksgegevens als bron van informatie voor het arbeidsmarktbeleid en diverse economische projecten, zodat de maatregelen zo goed mogelijk aansluiten op ontwikkelingen in de praktijk.
(Voor informatie: Ron van Dopperen, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 96)

Deel: ' Werkgelegenheidsgroei in provincie Utrecht blijft hoog '
Lees ook