Ingezonden persbericht


Persbericht
V.S.:Rechter kent ontslagen werknemer 2,25 miljoen dollar toe wegens religieuze discriminatie

Het Federale gerechtshof in Denver Colorado heeft de Federale luchtvaartdienst veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 2,25 miljoen dollar aan een man die was ontslagen omdat hij weigerde te werken op zaterdag, zijn religieuze rustdag. De werknemer, Don Reed, is slachtoffer van religieuze discriminatie, zo bepaalde de jury in Denver. Het argument van de werkgever dat door het wegblijven van Reed een tekort aan stafpersoneel zou ontstaan werd door de rechtbank ongegrond verklaard.

Reed, een buitenkerkelijke sabbatvierder, neemt elke week een etmaal rust in acht van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang. Reed werkte al sinds 1990 bij de Federale Luchtvaartdienst (FAA). Twee achtereenvolgende directeuren stonden hem zijn wekelijkse rustdag op zaterdag toe, maar bij het aantreden van een nieuwe directeur in 1995 werd Reeds geloof omschreven als "gemakzuchtig", waarna Reed werd ontslagen wegens verzuim op zes opeenvolgende zaterdagen.

Naar schatting 2 tot 3 sabbatvierders per dag komen in de Verenigde Staten in (arbeids)problemen wegens hun geloofsopvattingen. De uitspraak van het gerechtshof in Denver Colorado wordt daarom gezien als een belangrijke doorbraak. In kringen van Amerikaanse sabbatvierders wordt aangenomen dat werkgevers minder gemakkelijk tot ontslag op religieuze gronden zullen overgaan als gevolg van de uitspraak.
Wereldwijd lijken steeds meer christenen zich te bezinnen op de betekenis van de bijbelse rustdag en de achtergronden daarvan. Met name binnen orthodox christelijke kring wordt de discussie gevoerd of de reformatie reeds voltooid is, of dat het tijd is voor een nieuwe reformatie waarin de rustdag zoals Christus die vierde op aarde en zoals die nog steeds wereldwijd gevierd wordt door meer dan 20 miljoen gelovigen, in ere hersteld wordt. Jaarlijks neemt het aantal sabbatvierders wereldwijd toe met plm 1 miljoen. In Nederland heeft met name het toegenomen contact tussen Nederlandse en Israëlitische gelovigen ook de belangstelling voor de bijbelse sabbat nieuw leven ingeblazen.

De vrijheid van rustdag staat ook in Nederland ter discussie als gevolg van het wetsvoorstel van Christenunie en PvdA om van de zondag een wettelijk vastgelegde "gemeenschapsdag" te maken, waarop werknemers zonder opgaaf van redenen arbeid kunnen weigeren.
De sabbatstichting vreest dat de wetswijziging de zaterdag (sabbat) zal degraderen tot een reguliere werkdag, waarmee feitelijk het vrije tweedaagse weekend voor iedereen gehalveerd zou worden.
Met name vanuit de vakbeweging wordt deze verschraling van verworven rechten onvoldoende onderkend. De frequent oplaaiende discussie over afschaffing van toeslagen voor werknemers die op zaterdag werken, onderstreept het gevaar van het toegroeien naar het eendaagse weekend.
De Sabbatstichting zet zich in voor eerherstel van de bijbelse rusdag en komt op voor de belangen van elke individuele sabbatvierder , ongeacht diens kerkelijke achtergrond. De Sabbatstichting wijst erop dat voor de zondag als exclusieve wekelijkse rustdag geen enkele rechtstreekse bijbelse legitimatie te vinden is. Christelijke zondagviering kent haar oorsprong in 321 na Chr. door toedoen van Keizer Constantijn. Algemeen wordt erkend dat Christus de zaterdag als religieuze rustdag vierde overeenkomstig het vierde van de tien geboden en dat ook in de eerste eeuwen na Christus dood door zijn aanhangers zaterdag gevierd werd. De overgang naar het vieren van de zondag werd vooral ingegeven door assimilatie met de heidense rustdag die bij de zonnecultus hoorde en uit anti-joodse overwegingen.
Persinfo: ds. Nico Kooren, secretaris Sabbatstichting 055 3660254

Deel: ' Werkgever VS veroordeeld voor religieuze discriminatie '
Lees ook