ABVAKABO FNV

Werkgevers doen eindbod CAO-gemeenten

De werkgevers van gemeenteambtenaren bieden 2,25% structurele loonsverhoging voor de ruim 180.000 medewerkers bij Nederlandse gemeenten. Daarmee blijven zij onder de grens van 2,5% die sociale partners in het najaarsakkoord hebben afgesproken. ABVAKABO FNV, de grootste bond voor gemeenteambtenaren, is teleurgesteld over het laatste bod van de werkgevers.

De bonden hebben een salarisverhoging van 2,5% gevraagd. De VNG biedt nu een CAO voor twaalf maanden met een salarisverhoging per 1 april 2003 van 2% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,25%. De ambtenaren moeten het verder doen met een eenmalige uitkering van 200 euro. 'Het is niet echt om te huilen, maar ik kan er ook niet vrolijk van worden', aldus Peter Werkman, onderhandelaar van ABVAKABO FNV.

Werkman gaat het laatste bod van de werkgevers wel bespreken met zijn leden. 'We hebben ook een hoop verslechteringen van tafel gehaald, en meer dan dit hebben de werkgevers kennelijk niet over voor een goede CAO'. Zo hadden de werkgevers twee onbetaalde wachtdagen bij ziekte willen invoeren en de uitkering bij ziekte met 10% willen verlagen. Daar is nu geen sprake meer van.

ABVAKABO FNV heeft ingezet op een CAO die zekerheid geeft in deze economisch slechte tijden, en uitvoering geeft aan oude afspraken. Zo zullen partijen dit jaar een plan van aanpak opstellen voor het loopbaan- en ziekteverzuimbeleid. Ook spreken de werkgevers en werknemers verder over een nieuwe structuur van de CAO, om een eind te kunnen maken aan de vele verschillende regelingen. Tenslotte wordt onderzocht hoe het werk van de ondernemingsraden aantrekkelijker kan worden gemaakt.

ABVAKABO FNV legt het eindbod in de komende weken neutraal voor aan de leden.

Meer informatie:
Peter Werkman landelijk bestuurder (06) 53578318
Fons van Leeuwen voorlichter (06) 51218402

www.abvakabo.nl/gemeenten

28 mrt 03 14:35

Deel: ' Werkgevers doen eindbod CAO-gemeenten '
Lees ook