Persbericht

Amstelveen, 18 februari 2000

Werkgevers ontstemd over schorsing cao-overleg vakbonden

In tegenstelling tot alle verwachtingen is er gisteren tijdens de vijfde overlegronde nog geen totaal akkoord bereikt over een nieuwe grafimedia-cao, hoewel de standpunten van de werkgevers en werknemers op belangrijke onderwerpen elkaar dicht genaderd zijn.

Sommige, voor werknemers belangrijke wensen zoals een intentieverklaring om te komen tot een convenant waarin o.a. werkdruk centraal staat, zijn afgerond. Volgens de voorzitter van de werkgeversdelegatie Richard van den Berg is het onbegrijpelijk dat de werknemersorganisaties het overleg wederom een week hebben geschorst. In een fase waarin werkgevers op een aantal belangrijke onderwerpen voorstellen hebben geformuleerd die verregaand tegemoet kwamen aan de wensen van de vakbonden is het onbegrijpelijk dat werknemers zonder een enkele inhoudelijke reactie op deze voorstellen te geven het overleg schorsten."

Werknemers hebben naar de mening van Van den Berg al heel veel bereikt. "De bonden hebben desalniettemin een negatief gevoel over het tot nu toe bereikte resultaat. Dat is onterecht als we op een realistische manier de balans op maken. Daarnaast hebben we de problematiek van de nieuw ingevoerde beloningsstructuur en toeslagen systematiek in nieuw ontworpen cao-teksten volledig conform de wensen van werknemers opgelost", aldus Van den Berg.

Werkgevers hebben volgens Richard van den Berg ook een onderhandelbaar loonbod op tafel gelegd. "Ons bod doet recht aan hun looneis."

Werkgevers gaan ervan uit dat de nog op tafel liggende punten volgende week vrijdag ingoed overleg alsnog uitonderhandeld worden.

Het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen KVGO vertegenwoordigt ruim 3.000 bedrijven in alle sectoren van de grafische industrie.

Deel: ' Werkgevers Grafimedia ontstemd over schorsing cao-overleg '
Lees ook