Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Werkgevers in de Banden- en Wielenbranche schorten overleg langer op

Het geplande CAO-overleg op 3 juli 2002 zal geen doorgang vinden, omdat de werkgeversdelegatie heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om hun achterban bijeen te roepen voor overleg.

U begrijpt dat wij als vakbonden niet gelukkig zijn met het afzeggen van dit overleg, mede in verband met reeds geplande vakanties. Het overleg op 11 juli blijft nog staan, en dit is een mogelijkheid om daadwerkelijk tot afspraken te komen voor de zomervakantie.

Inhoudelijk valt er op dit moment niets te melden. Uiteraard zullen wij u zo spoedig mogelijk na 11 juli nader informeren.

Met vriendelijke groet,
Karin Baelemans
Bestuurder

Voor vagen kunt u contact opnemen met uw bestuurder Karin Baelemans. Telefoon: (040) 211 66 74, email: eindhoven@cnvdibo.nl

Eindhoven, 2 juli 2002.

Deel: ' Werkgevers in de Banden- en Wielenbranche schorten overleg langer op '
Lees ook