ABVAKABO FNV

Zoetermeer, 19 juni 2002

Werkgevers in de zorg doen onvoldoende om personeel te werven

ABVAKABO FNV is erg ontevreden over de manier waarop de werkgevers in de zorg meewerken aan het project 'Hard Nodig'. Het project heeft als doel op grote schaal mensen die in het verleden in de zorg hebben gewerkt opnieuw te interesseren voor een baan in de zorg. ABVAKABO FNV werkt in dit project samen met het ministerie van VWS, CWI Nederland en de werkgevers in de zorg. ABVAKABO FNV is erg kritisch over de resultaten en vreest dat het project volledig mislukt door de lakse opstelling van de werkgevers. De bond overweegt de steun aan het project in te trekken als hier niet snel verandering in komt en heeft dit vandaag in een brandbrief gemeld bij de Brancheorganisaties Zorg.

De cijfers
Het project 'Hard Nodig' is in mei 2001 van start gegaan. Doelstelling is dat in 2004 via het project 12.000 mensen in de zorg geplaatst zijn.
Uit de rapportage tot en met het eerste kwartaal 2002 blijkt dat slechts 93 mensen daadwerkelijk een baan hebben gevonden in de zorg. Er zijn tot op heden 138.000 mensen aangeschreven waarvan er 10.000 hebben gereageerd. Zij hebben belangstelling voor een baan in de zorgsector. Met 1.575 mensen is er een intakegesprek gevoerd. Daarvan hebben er slechts 93 nu een baan in de zorg. ABVAKABO FNV vindt dit resultaat ronduit slecht.

De opstelling van de werkgevers
Uit de analyse van de gegevens blijkt overduidelijk dat werkgevers onvoldoende steun hebben gegeven aan het project. Daardoor valt het resultaat zo slecht uit. De instellingen zijn onvoldoende voorbereid, werkgevers tonen nauwelijks flexibiliteit bij het aanbieden van arbeidsovereenkomsten (met name op het gebied van werktijden), sollicitatieprocedures duren veel te lang (waardoor mensen afhaken) en werkgevers leveren onvoldoende inspanningen om mensen die willen komen werken te voorzien van de benodigde kwalificaties. ABVAKABO FNV denkt dat het slechte resultaat niet nodig geweest zou zijn als werkgevers (op instellings- en brancheniveau) zich meer en beter gerealiseerd hadden wat er bij zo'n project komt kijken. Werkgevers hadden meer flexibele werktijden en scholingsmogelijkheden moeten aanbieden.

Vanuit het project 'Hard Nodig' wordt volgens ABVAKABO FNV op een creatieve manier omgegaan met de tekorten op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktbeleid is bij uitstek een zaak voor werkgevers en bonden. Het mislukken van het project is volgens de bond te wijten aan de laksheid van de werkgevers. Wanneer werkgevers in de zorg het project niet actief gaan ondersteunen vervalt voor ABVAKABO FNV het draagvlak om actief bij het project betrokken te blijven.

Meer informatie:
Ankie Pastoors, voorlichter: 079 - 35 36 350 (w) of 06 - 5121 8402; Jenneke van Pijpen, vice-voorzitter en de sector Zorg: 06 - 5157 6932.

19 jun 02 12:18

Deel: ' Werkgevers in de zorg doen onvoldoende om personeel te werven '
Lees ook